Achiziție ”Saltele pentru căminele Direcției Sociale”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Saltele pentru căminele Direcției Sociale”, cod CPV: 39143112-4 – Saltele, în următoarele condiții:

 • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
 • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
 • Termen limită de transmitere a ofertelor: 18.08.2021, inclusiv.
 • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: andreea.tancu@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.
 • Achiziția directă se va realiza prin transmiterea unei comenzi ferme.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

RAPORT DE EVALUARE – achiziţie de „FIȘETE METALICE” – Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr. 220/SGU/NC/II

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind analiza ofertelor sosite pentru achizitia de „FIȘETE METALICE” in beneficiul  subproiectului  subproiectului „Creșterea performanței academice în învățământ superior din domeniul financiar prin prevenirea abandonului studiilor universitare (ROSE-fin)””, in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar – Acord grant 220/SGU/NC/II /2019 – schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte din 03.06.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 11.06.2021, ora 10.00.

RAPORT DE EVALUARE – achiziţie de „Laptop” – Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr. 223/SGU/NC/II /2019

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind analiza ofertelor sosite pentru achizitia de „Laptop” in beneficiul  subproiectului  „ Creșterea performanței sistemului educațional universitar prin reducerea abandonului academic (ROSE-FABIZ)”-, in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar – Acord grant 223/SGU/NC/II /2019 – schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte din 02.07.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 09.07.2021, ora 10.00.

Cerere de oferte achiziție bunuri „MOBILIER- (masă de conferință 25 locuri , 25 scaune ergonomice, spații pentru depozitare, mobilier zonă de socializare) “ Anul II- grant 222/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte  de bunuri „MOBILIER- (masă de conferință 25 locuri , 25 scaune ergonomice, spații pentru depozitare, mobilier zonă de socializare) “ Anul II în beneficiul subproiectului ”Responsabilitate, Originalitate, Solidaritate și Etică – Familiarizarea studenților expuși riscului de Abandon cu valorile unui Mediu academic Performant, competitiv și incluziv – ROSE@FAMP”, acord de grant 222/SGU/NC/II. 

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele de participare  anexate.

RAPORT DE EVALUARE – achiziţie de „Materiale de învățare – anul II” – Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr.227/SGU/NC/II

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind analiza ofertelor sosite pentru achizitia de „Materiale de învățare – anul II” in beneficiul  subproiectului  „ Competitivitate și Succes prin Învățare și Educație – CSIE”, in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar – Acord grant 227/SGU/NC/II- schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte din 03.06.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 10.06.2021, ora 16.00.

Achiziție ” Servicii de efectuare a unui studiu topografic care să conțină planul de ridicare topografică realizat în sistem de coordonare „Stereo 1970” și marcarea împrejmuirii terenului, avizat de O.C.P.I. la zi – pentru imobil A.S.E. București, bl. 831, str. Bozieni nr.8”

Academia de Studii Economice din Bucuresti, organizeaza, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de ” Servicii de  efectuare a unui studiu topografic care să conțină planul de ridicare topografică realizat în sistem de coordonare „Stereo 1970” și marcarea împrejmuirii terenului, avizat de O.C.P.I. la zi – pentru imobil A.S.E. București, bl. 831, str. Bozieni nr.8”, cod CPV: 71351810-4– Servicii de topografie (Rev.2), în următoarele condiții:

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 2.700,00 lei fără TVA;

Caracteristici tehnice și informații suplimentare – conform caiet de sarcini atașat

Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Operatorii economici pot transmite ofertele, în condițiile specificate în caietul de sarcini atașat, până cel târziu la data de 21.07.2021, inclusiv, la adresa de email mariana.minculet@ase.ro si  cristina.niculie@ase.ro  

 Data limită de transmitere a eventualelor clarificări: 19.07.2021, inclusiv.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA

Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achizitie “Lucrări de amenajare spațiu recreere la Centrul de Perfecționare Complex Predeal ”Ion Gh. Roșca”

Academia de Studii Economice din Bucuresti, organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de “Lucrări de amenajare spațiu recreere la Centrul de Perfecționare Complex Predeal ”Ion Gh. Roșca”, cod CPV: 45212100-7 – Lucrări de construcții de complexe pentru petrecerea timpului liber (Rev.2), in urmatoarele conditii:

 • Valoarea estimata maxima a achizitiei: 42.016,81 lei fara TVA;
 • Caracteristici tehnice si informatii suplimentare – conform caiet de sarcini atașat
 • Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”
 • Operatorii economici pot transmite ofertele, in conditiile specificate in caietul de sarcini atasat, pana cel târziu la data de 23.07.2021, inclusiv, la adresa de e-mail  adriana.buga@ase.ro si cristina.niculie@ase.ro
 • Data limita de transmitere a eventualelor solicitari de clarificare: 20.07.2021, inclusiv.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fara TVA
 • Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.
 • Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de lucrari.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Cerere de oferte achiziție Kit de învățare studenti – grant 222/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte de  bunuri Kit de învățare studenti – rucsac, tabletă, pix, agendă, pliant cu prezentarea proiectului, broșura de conștientizare a riscurilor abandonului universitar (Anul II) în beneficiul subproiectului ”Responsabilitate, Originalitate, Solidaritate și Etică – Familiarizarea studenților expuși riscului de Abandon cu valorile unui Mediu academic Performant, competitiv și incluziv – ROSE@FAMP”, acord de grant 222/SGU/NC/II. 

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele de participare  anexate.

Achiziție „Servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR”

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de „Servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR”, cod CPV: – 71630000-3  Servicii de inspecție și testare tehnicăîn următoarele condiții:

 • Valoarea estimată maximă a achiziției56.406,00 lei fără TVA;
 • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art.43 alin. 3 (a) din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare);
 • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate, exprimat în lei, fără TVA, pentru serviciile specificate în caietul de sarcini.
 • Termen limita de transmitere a ofertelor15.07.2021, inclusiv.
 • Data limită de transmitere a eventualelor clarificări: 13.07.2021, ora 14:00.
 • Modalitatea de transmitere a ofertelor:  oferta și toate documentele solicitate vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator / reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent. Ofertele vor fi transmise pe email la adresa andreea.tancu@ase.ro.

Notă* – Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Servicii de întreținere, revizie și reparații ascensoare cu piese incluse

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze “Servicii de întreținere, revizie și reparații ascensoare cu piese incluse.

COD CPV

50750000-7 – Servicii de întreţinere a ascensoarelor (Rev. 2)

42419510-4 – Piese pentru ascensoare (Rev. 2)

Caracteristici tehnice și informații suplimentare – conform caiet de sarcini atașat

Valoare estimata 118.715,97 lei fara TVA/ 12 luni.

Criteriul de atribuire va fi “prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

Oferta va fi transmisă în LEI fără TVA.

Operatorii economici pot transmite ofertele, în condițiile specificate în caietul de sarcini atașat, până cel târziu la data de 13.07.2021, inclusiv, la adresa de e mail: achizitiipublice@ase.ro.

Data limită de transmitere a eventualelor clarificări: 09.07.2021, ora 12.00.

Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de prestări servicii.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP/SICAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.