Achiziție „Laptopuri”

Academia de Studii Economice din București organizează în beneficiul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de furnizare de Laptopuri”, cod CPV: 30213100-6 – Computere portabile, în următoarele condiții:

 • Valoarea estimată maximă a achiziției: 6.722,68 lei fără TVA;
 • Caracteristici tehnice și informații suplimentare: conform caietului de sarcini și invitației de participare atașate.
 • Operatorii economici pot transmite oferta până la data 22.09.2021, inclusiv, la adresa de e-mail andreea.tancu@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA.
 • Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.
 • NOTĂ: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent». Aceste specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.
 • Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achiziție ”MOBILIER – Masă cu două scaune și fotoliu pat cu saltea și pernă căptușită”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”MOBILIER – Masă cu două scaune și fotoliu pat cu saltea și pernă căptușită”, cod CPV: 39100000-3 – Mobilier (Rev. 2), în următoarele condiții:

 • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
 • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut per pachet complet”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
 • Termen limită de transmitere a ofertelor: 21.09.2021, inclusiv.
 • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: achizitiipublice@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.
 • Achiziția directă se va realiza prin transmiterea unei comenzi ferme.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Răspuns la solicitare de clarificare pentru achiziția de „Multifuncționale A3 color”

RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARE

Ref:   documentație de atribuire aferentă achiziției publice de  „Multifuncționale A3 color”, cod CPV: 30120000-6 – Echipament de fotocopiere și de tipărire offset, documentație publicată pe site-ul ww.achizitiipublice.ase.ro, conform Anunţ publicitar SICAP nr. ADV1236064/01.09.2021, termen limita de depunere a  ofertelor: 08.09.2021, inclusiv.

Autoritatea contractantă formulează următorul RĂSPUNS la solicitarea de clarificare primită la documentația aferentă achiziției mai sus menționate.

SOLICITAREA NR  1

Întrebare 1: In caietul de sarcini, specificatiile tehnice includ „caracteristici generale”, respectiv Functii principale: Fax si Conectivitate: Wi-Fi.

Va rugam sa ne precizati daca imprimanta multifunctionala trebuie sa fie livrata cu fax si modul wifi sau doar compatibila cu aceste module/extraoptiuni.

Răspuns la întrebarea 1:

Conform cerințelor din caietul de sarcini, produsele trebuie să fie livrate cu fax și conectivitate wi-fi, așa cum este menționat in specificații, nu doar compatibile.

Răspunsuri la solicitări de clarificări pentru achiziția de „Multifuncționale A3 color”

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

Ref:   documentație de atribuire aferentă achiziției publice de  „Multifuncționale A3 color”, cod CPV: 30120000-6 – Echipament de fotocopiere și de tipărire offset, documentație publicată pe site-ul ww.achizitiipublice.ase.ro, conform Anunţ publicitar SICAP nr. ADV1236064/01.09.2021, termen limita de depunere a  ofertelor: 08.09.2021, inclusiv.

Autoritatea contractantă formulează următoarele RĂSPUNSURI la solicitările de clarificări, primite la documentația aferentă achiziției mai sus menționate.

SOLICITAREA NR  1

Întrebare 1: Referitor la cerinte caietului de sarcini MANEVRARE HARTlE : Capacitate hartie intrare (coli) 350 | Capacitate hartie iesire (coli) 1350 “. Avand in vedere ca majoritatea echipamentelor au capacitatea tavilor de intrare mai mare sau egala cu a tavilor de iesire, va rugam sa acceptati si echipamente cu  Capacitate hartie iesire (coli) este 150.

Răspuns la întrebarea 1:

Având în vedere că în specificațiile tehnice mai sus menționate a intervenit o eroare de tehnoredactare, acestea se modifică după cum urmează:

ÎN LOC DE:

MANEVRARE HARTlE

Capacitate hartie intrare (coli) 350

Capacitate hartie iesire (coli) 1350

SE VA CITI:

MANEVRARE HARTlE

Capacitate hartie intrare (coli) 1000

Capacitate hartie iesire (coli) 250

Întrebare 2: Referitor la cerinta caietului de sarcini “Consumabile incluse: 4 x tonere black’  va rugam sa clarificati daca „Multifuncționalul A3 color”  solicitat / ofertat se livreza DOAR  cu 4 TONERE BLACK sau se livreaza cu 4 Tonere cate unul pentru fiecare culorare ( Black , Cyan, Magenta, Yellow)?

Răspuns la întrebarea 2:

Dintr-o eroare de tehnoredactare, s-a omis mențiunea ”suplimentar”. Astfel, cerința se modifică după cum urmează:

ÎN LOC DE:

Consumabile incluse: 4 x tonere black

SE VA CITI:

Consumabile incluse suplimentar: 4 x tonere black

SOLICITAREA NR  2

Întrebare 1: Buna ziua. Referitor anuntul mentionat, va rog sa ma ajutati cu o clarificare. Solicitati prin Caietul de sarcini

MANEVRARE HARTlE Capacitate hartie intrare (coli) 350 Capacitate hartie iesire (coli) 1350. Capacitatea de iesire de 1350 coli( si mai mult),  o au echipamentele care sunt dotate cu Finisher( care capseaza automat, creaza brosuri etc.). Nu am gasit cerinta aceasta si de aceea va rog sa mi spuneti daca doriti capacitate intrare hartie 1350 si iesire de 350 coli.

Răspuns la întrebarea 1:

Având în vedere că în specificațiile tehnice mai sus menționate a intervenit o eroare de tehnoredactare, acestea se modifică după cum urmează:

ÎN LOC DE:

MANEVRARE HARTlE

Capacitate hartie intrare (coli) 350

Capacitate hartie iesire (coli) 1350

SE VA CITI:

MANEVRARE HARTlE

Capacitate hartie intrare (coli) 1000

Capacitate hartie iesire (coli) 250

Achiziție „Sistem de calcul PC”

Academia de Studii Economice din București organizează în beneficiul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de furnizare de Sisteme de calcul PC”, cod CPV: 30213400-9 – Unități centrale de procesare pentru computere personale, în următoarele condiții:

 • Valoarea estimată maximă a achiziției: 5.882,34 lei fără TVA;
 • Caracteristici tehnice și informații suplimentare: conform caietului de sarcini și invitației de participare atașate.
 • Operatorii economici pot transmite oferta până la data 08.09.2021, inclusiv, la adresa de e-mail andreea.tancu@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA.
 • Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.
 • NOTĂ: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent». Aceste specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.
 • Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achiziție „Multifuncționale A3 color”

Academia de Studii Economice din București organizează în beneficiul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de furnizare de Multifuncționale A3 color”, cod CPV: 30120000-6 – Echipament de fotocopiere și de tipărire offset, în următoarele condiții:

 • Valoarea estimată maximă a achiziției: 30.252,09 lei fără TVA;
 • Caracteristici tehnice și informații suplimentare: conform caietului de sarcini și invitației de participare atașate.
 • Operatorii economici pot transmite oferta până la data 08.09.2021, inclusiv, la adresa de e-mail andreea.tancu@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA.
 • Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.
 • NOTĂ: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent». Aceste specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.
 • Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achiziție „Monitor PC”

Academia de Studii Economice din București organizează în beneficiul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de furnizare de Monitor PC”, cod CPV: 30213300-8 – Computer de birou, în următoarele condiții:

 • Valoarea estimată maximă a achiziției: 2.857,14 lei fără TVA;
 • Caracteristici tehnice și informații suplimentare: conform caietului de sarcini și invitației de participare atașate.
 • Operatorii economici pot transmite oferta până la data 08.09.2021, inclusiv, la adresa de e-mail andreea.tancu@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA.
 • Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.
 • NOTĂ: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent». Aceste specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.
 • Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achiziție „Laptopuri”

Academia de Studii Economice din București organizează în beneficiul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de furnizare de Laptopuri”, cod CPV: 30213100-6 – Computere portabile, în următoarele condiții:

 • Valoarea estimată maximă a achiziției: 6.722,68 lei fără TVA;
 • Caracteristici tehnice și informații suplimentare: conform caietului de sarcini și invitației de participare atașate.
 • Operatorii economici pot transmite oferta până la data 08.09.2021, inclusiv, la adresa de e-mail andreea.tancu@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA.
 • Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.
 • NOTĂ: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent». Aceste specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.
 • Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

RAPORT DE EVALUARE – achiziţie de „echipament multifuncțional” – Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr. 223/SGU/NC/II /2019

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind analiza ofertelor sosite pentru achizitia de „Echipament multifuncțional” in beneficiul  subproiectului  „ Creșterea performanței sistemului educațional universitar prin reducerea abandonului academic (ROSE-FABIZ)”-, in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar – Acord grant 223/SGU/NC/II /2019 – schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte din 02.07.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 09.07.2021, ora 10.00.

Achiziție de ” Cărți tipărite”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Cărți, tipărite”, cod CPV 22110000-4 Cărți tipărite.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 10.09.2021, ora 12:00 la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” per titlu (ISBN), cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin comandă fermă.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Persoană de contact pentru clarificări (dacă sunt neceare): Mariana UNGUREANU, tel. 0726.172.878.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.