Cerere de oferte achiziție Kit de învățare studenti – grant 220/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte de  bunuri Kit de învățare studenti pentru atelierul de lucru- – rucsac, pix, capsator, perforator, stick, produse de papetărie etc. (Anul II) în beneficiul subproiectului „Creșterea performanței academice în învățământ superior din domeniul financiar prin prevenirea abandonului studiilor universitare (ROSE-fin)””, acord de grant 220/SGU/NC/II. 

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare  anexata.

RAPORT DE EVALUARE Cerere de oferte achiziție „ECHIPAMENTE INFORMATICE– anul II”grant 227/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind cererea de oferte pentru achizitionarea de „Echipamente informatice” Anul II în beneficiul subproiectului în beneficiul subproiectului „Competitivitate și Succes prin Învățare și Educație – CSIE” Acord de grant nr. 227/SGU/NC/II din 18.09.2019, in urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte 2030 din 03.06.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 10.06.2021, ora 16.00.

Achiziție ” Servicii de efectuare a unui studiu topografic care să conțină planul de ridicare topografică realizat în sistem de coordonare „Stereo 1970” și marcarea împrejmuirii terenului, avizat de O.C.P.I. la zi – pentru imobil A.S.E. București, bl. 831, str. Bozieni nr.8”

Academia de Studii Economice din Bucuresti, organizeaza, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de ” Servicii de  efectuare a unui studiu topografic care să conțină planul de ridicare topografică realizat în sistem de coordonare „Stereo 1970” și marcarea împrejmuirii terenului, avizat de O.C.P.I. la zi – pentru imobil A.S.E. București, bl. 831, str. Bozieni nr.8”, cod CPV: 71351810-4– Servicii de topografie (Rev.2), în următoarele condiții:

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 2.700,00 lei fără TVA;

Caracteristici tehnice și informații suplimentare – conform caiet de sarcini atașat

Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Operatorii economici pot transmite ofertele, în condițiile specificate în caietul de sarcini atașat, până cel târziu la data de 05.07.2021, inclusiv, la adresa de email mariana.minculet@ase.ro și  cristina.niculie@ase.ro  

 Data limită de transmitere a eventualelor clarificări: 30.06.2021, inclusiv.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA.

Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

RAPORT DE EVALUARE -Cerere de oferte achiziție „Echipamente informatice” Anul II Acord de grant 174/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind cererea de oferte pentru achizitionarea de „Echipamente informatice” Anul II în beneficiul subproiectului „De la abandonul universitar la performanţă în Business şi Turism (Perform-BT)”-Acord de grant nr. 174/SGU/NC/II, in urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte 2030 din 03.06.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 10.06.2021, ora 12.00.

Achizitie ” Servicii de realizare a expertizei tehnice pentru demolarea imobilului Nicolae Iorga situat în Calea Serban Vodă nr. 22-24, cu concluziile privind neafectarea clădirii vecine cu care se cuplează la calcan”

Academia de Studii Economice din Bucuresti, organizeaza, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de ” Servicii de realizare a expertizei tehnice pentru demolarea imobilului Nicolae Iorga situat în Calea Serban Vodă nr. 22-24, cu concluziile privind neafectarea clădirii vecine cu care se cuplează la calcan”, cod CPV: 71319000-7– Servicii de expertiza (Rev.2), în următoarele condiții:

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 5.850,00 lei fără TVA;

Caracteristici tehnice și informații suplimentare – conform caiet de sarcini atașat

Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Operatorii economici pot transmite ofertele, în condițiile specificate în caietul de sarcini atașat, până cel târziu la data de 05.07.2021, inclusiv, la adresa de e-mailmariana.minculet@ase.ro si  cristina.niculie@ase.ro  

 Data limită de transmitere a eventualelor clarificări: 30.06.2021, inclusiv.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA

Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii.

NOTĂ: Ofertanţii pot vizita amplasamentul imobilului în scopul evaluării datelor necesare pentru realizarea expertizei tehnice pentru demolarea imobilului Nicolae Iorga, cu concluziile privind neafectarea clădirii vecine cu care se cuplează la calcan. Ofertanții interesați să participe la vizitarea amplasamentului sunt rugați să informeze, în scris pe email (la adresele menționate anterior), în timp util, autoritatea contractantă, asupra intenției de a vizita amplasamentul.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achizitie “Lucrări de amenajare spațiu recreere la Centrul de Perfecționare Complex Predeal ”Ion Gh. Roșca”

Academia de Studii Economice din Bucuresti, organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de “Lucrări de amenajare spațiu recreere la Centrul de Perfecționare Complex Predeal ”Ion Gh. Roșca”, cod CPV: 45212100-7 – Lucrări de construcții de complexe pentru petrecerea timpului liber (Rev.2), in urmatoarele conditii:

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 42.016,81 lei fara TVA;

Caracteristici tehnice si informatii suplimentare – conform caiet de sarcini atașat

Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”

Operatorii economici pot transmite ofertele, in conditiile specificate in caietul de sarcini atasat, pana cel târziu la data de 02.07.2021, inclusiv, la adresa de e-mail  adriana.buga@ase.ro si  cristina.niculie@ase.ro

Data limita de transmitere a eventualelor clarificări: 29.06.2021, inclusiv.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fara TVA

Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de lucrari.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Anulare achiziție „Hârtie pentru instruire”grant 223/SGU/NC/II / 2019 – schema de granturi ROSE

Vă facem cunoscut faptul că achiziția de „Hârtie pentru instruire”grant 223/SGU/NC/II / 2019 – schema de granturi ROSE, atribuită prin Raportul de evaluare postat prin anunțul https://achizitiipublice.ase.ro/raport-de-evaluare-cerere-de-oferte-achizitie-hartie-pentru-instruire-schema-de-granturi-rose-proiectul-privind-invatamantul-secundar-rose-schema-de-granturi/ a fost anulată, conform notă atașată.

Astfel, se anulează atât raportul de evaluare a ofertelor nr. 4177/29.04.2021 cât și notificările transmise.

Achiziția va fi reluată.

Servicii de Intocmire a planurilor de interventie la incendiu pentru categoriile de constructii care nu necesita avize/autorizatii de securitate la incendiu

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze Servicii de Intocmire a planurilor de interventie la incendiu pentru categoriile de constructii care nu necesita avize/autorizatii de securitate la incendiu, în baza prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43 alin (1) (2) din HG 395/2016,în următoarele condiții:

Valoarea estimată maximă a achiziției: 100,000.00 lei fără TVA;

Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Termen limită de transmitere a ofertelor: 15.06.2021, inclusiv.

Data limita de trasmitere a eventualelor clarificari: 11.06.2021, ora 12:30.

Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentat împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa bogdan.constantin@ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Raspuns clarificari primite de la potentiali operatori economici.

  1. Un potential operator economic a intrebat daca la nivelul documentelor tehnice se afla evaluarea riscului de incenciu sau evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor intocmite de un evaluator de risc la incendiu autorizat conform ordinului IGSU 1039/IG/2007.

Raspuns: Documentele solicitate nu se exista.

2. Un alt operator economic a intrebat daca la nivelul documentatiei tehnice se afla urmatoarele documente:

a) plan de situatie; b) planuri de arhitectura pe care sa fie figurate caile de evacuare pe fiecare nivel in parte; c) plan hidranti exteriori; d) plan retea exterioara de canalizare; e)planuri hidranti interiori pe fiecare nivel in parte; f) plan amplasare stingatoare; g) planuri instalatii (electrice, sanitare, gaze); h)planuri sprinklere si acs pe fiecare nivel in parte; i)planuri instalatie de detectie semnalizare pe fiecare nivel in parte; j)scenariu (sau scenarii) de securitate la incendiu; k)memorii tehnice pentru instalatii. Raspuns: Toate aceste documente nu sunt regasite la nivelul documentatiei tehnice.

3. Un alt potential operator economic a solicitat pentru constructiile mentionate la Anexa 1 din caietul de sarcini, se solicita mentionarea regimului de inaltime pentru fiecare obiectiv. Raspuns: nu sunt detinute astfel de informatii la nivelul documentatiei tehnice.

4. Un alt potential operator economic a solicitat planul general al constructiei, planurile fiecarei constructii cu instalatiile tehnologice, scenariul de securitate la incendiu. Raspuns: Nu se detine Planul general al constructiilor cu instalatii tehnologice la scenariul de Securitate la incendiu.

5. Un alt potential operator economic a solicitat existenta pieselor scrise si desenate de arhitectura, relevee, daca exista proiecte tehnice ale instalatiilor utilitare (sanitare, electrice, termice, climatizare, gaz etc) sau cu rol de securitate la incendiu (detectie si alarmare, stingere cu hidranti interiori, exteriori, desfumare, etc.) Raspuns: Nu se detine documentele la care se face referire.

6. Un alt potential operator economic a intrebat urmatoarele:

a) Pentru cladirile care fac obiectul solicitarii exista si pot fi puse la dispozitie scenarii de securitate la incendiu sau evaluari de risc la incendiu? Raspuns: nu exista scenarii de securitate la incendiu sau evaluari de risc la incendiu;

b) pentru cladirile ce fac obiectul solicitarii exista planuri de arhitectura (exclus cadastru)/relevee si daca da, sunt actualizate? daca exista, sunt in format electronic editabil? Raspuns: nu exista documentele solicitate;

c) pentru fiecare cladire in parte exista reglementata organizarea apararii impotriva incendiilor? Raspuns: nu exista;

d) pentru fiecare cladire in parte exista proceduri de interventie si evacuare? Raspuns: nu exista;

e) au fost stabilite responsabilitati ale personalului privind apararea impotriva incendiilor? Raspuns: nu, nu au fost stabilite responsabilitati ale personalului privind apararea impotriva incendiilor.

f) In situatia in care documentele de mai sus nu exista sau nu sunt actualizate, in cadrul acestei proceduri doriti si intocmirea sau actualizarea acestor documente in scopul intocmirii planurilor solicitate? Raspuns: se doreste intocmirea documentelor.

Termenul de depunere al ofertelor ramane acelasi, respectiv: 15.06.2021, inclusiv.

RAPORT DE EVALUARE ȘI REZULTAT- SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI studenți/masteranzi/ doctoranzi/alumni – Anul I și Anul II– Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr. 378/SGU/SS/III

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind selectia scrisoarilor de interes pentru consultanti individuali in beneficiul  subproiectului  „Performanță și continuitate pentru cariera de manager (MANPro II)”in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar – Acord grant 378/SGU/SS/III/15.09.2020 schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei la selectia de consultant individuali din 08.04.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 16.04.2021, ora 13.00.

Atribuirea contractelor de consultanță, a avut la bază procedura de selecție de consultanți individuali, finalizată cu încheierea a două contracte de consultanță, după cum urmează:

  • contract civil de consultanță încheiat cu Militaru Valentina Andreea, domiciliată în București, sector 6, cu o valoare de 29.250 lei (450 ore /proiect), contract cu valabilitate până la 14.09.2022;
  • contract civil de consultanță încheiat cu MONCEA Mădălina Ioana, domiciliată în București, sector 1, cu o valoare de 29.250 lei (450 ore /proiect), contract cu valabilitate până la 14.09.2022.

Cerere de oferte achiziție „ECHIPAMENTE INFORMATICE– anul II”grant 227/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de „Echipamente informatice– anul II” în beneficiul subproiectului „Competitivitate și Succes prin Învățare și Educație – CSIE” Acord de grant nr. 227/SGU/NC/II din 18.09.2019.

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare si Termenii anexati.