Achiziție „Laptopuri”

Academia de Studii Economice din București organizează în beneficiul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de furnizare de Laptopuri”, cod CPV: 30213100-6 – Computere portabile, în următoarele condiții:

 • Valoarea estimată maximă a achiziției: 6.722,68 lei fără TVA;
 • Caracteristici tehnice și informații suplimentare: conform caietului de sarcini și invitației de participare atașate.
 • Operatorii economici pot transmite oferta până la data 08.09.2021, inclusiv, la adresa de e-mail andreea.tancu@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA.
 • Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.
 • NOTĂ: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent». Aceste specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.
 • Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

RAPORT DE EVALUARE – achiziţie de „echipament multifuncțional” – Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr. 223/SGU/NC/II /2019

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind analiza ofertelor sosite pentru achizitia de „Echipament multifuncțional” in beneficiul  subproiectului  „ Creșterea performanței sistemului educațional universitar prin reducerea abandonului academic (ROSE-FABIZ)”-, in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar – Acord grant 223/SGU/NC/II /2019 – schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte din 02.07.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 09.07.2021, ora 10.00.

Achiziție de ” Cărți tipărite”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Cărți, tipărite”, cod CPV 22110000-4 Cărți tipărite.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 10.09.2021, ora 12:00 la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” per titlu (ISBN), cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin comandă fermă.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Persoană de contact pentru clarificări (dacă sunt neceare): Mariana UNGUREANU, tel. 0726.172.878.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achiziție ”MOBILIER – Masă cu două scaune și fotoliu pat cu saltea și pernă căptușită”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze MOBILIER – Masă cu două scaune și fotoliu pat cu saltea și pernă căptușită”, cod CPV: 39100000-3 – Mobilier (Rev. 2), în următoarele condiții:

 • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
 • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut per pachet complet”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
 • Termen limită de transmitere a ofertelor: 03.09.2021, inclusiv.
 • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: achizitiipublice@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.
 • Achiziția directă se va realiza prin transmiterea unei comenzi ferme.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achiziție ascensor de persoane, cu montaj inclus

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  ”Ascensor de persoane, cu montaj inclus”cod CPV: 42416100-6/Ascensoare (Rev. 2), în următoarele condiții:

 • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
 • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale/ a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
 • Termen limită de transmitere a ofertelor: 27.08.2021, inclusiv.
 • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: alice.herscher@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.
 • Achiziția directă se va  finaliza prin semnarea unui  contract de achizitii publice
 • Nu se accepta oferte partiale/oferte alternative.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achiziție ”MOBILIER – Masă cu două scaune și fotoliu pat cu saltea și pernă căptușită”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze MOBILIER – Masă cu două scaune și fotoliu pat cu saltea și pernă căptușită”, cod CPV: 39100000-3 – Mobilier (Rev. 2), în următoarele condiții:

 • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
 • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
 • Termen limită de transmitere a ofertelor: 18.08.2021, inclusiv.
 • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: andreea.tancu@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.
 • Achiziția directă se va realiza prin transmiterea unei comenzi ferme.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achiziție ”Saltele pentru căminele Direcției Sociale”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Saltele pentru căminele Direcției Sociale”, cod CPV: 39143112-4 – Saltele, în următoarele condiții:

 • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
 • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
 • Termen limită de transmitere a ofertelor: 18.08.2021, inclusiv.
 • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: andreea.tancu@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.
 • Achiziția directă se va realiza prin transmiterea unei comenzi ferme.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

RAPORT DE EVALUARE – achiziţie de „FIȘETE METALICE” – Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr. 220/SGU/NC/II

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind analiza ofertelor sosite pentru achizitia de „FIȘETE METALICE” in beneficiul  subproiectului  subproiectului „Creșterea performanței academice în învățământ superior din domeniul financiar prin prevenirea abandonului studiilor universitare (ROSE-fin)””, in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar – Acord grant 220/SGU/NC/II /2019 – schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte din 03.06.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 11.06.2021, ora 10.00.

RAPORT DE EVALUARE – achiziţie de „Laptop” – Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr. 223/SGU/NC/II /2019

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind analiza ofertelor sosite pentru achizitia de „Laptop” in beneficiul  subproiectului  „ Creșterea performanței sistemului educațional universitar prin reducerea abandonului academic (ROSE-FABIZ)”-, in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar – Acord grant 223/SGU/NC/II /2019 – schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte din 02.07.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 09.07.2021, ora 10.00.

Cerere de oferte achiziție bunuri „MOBILIER- (masă de conferință 25 locuri , 25 scaune ergonomice, spații pentru depozitare, mobilier zonă de socializare) “ Anul II- grant 222/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte  de bunuri „MOBILIER- (masă de conferință 25 locuri , 25 scaune ergonomice, spații pentru depozitare, mobilier zonă de socializare) “ Anul II în beneficiul subproiectului ”Responsabilitate, Originalitate, Solidaritate și Etică – Familiarizarea studenților expuși riscului de Abandon cu valorile unui Mediu academic Performant, competitiv și incluziv – ROSE@FAMP”, acord de grant 222/SGU/NC/II. 

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele de participare  anexate.