Cerere de oferte achiziție Kit de învățare studenti – grant 222/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte de  bunuri Kit de învățare studenti – rucsac, tabletă, pix, agendă, pliant cu prezentarea proiectului, broșura de conștientizare a riscurilor abandonului universitar (Anul II) în beneficiul subproiectului ”Responsabilitate, Originalitate, Solidaritate și Etică – Familiarizarea studenților expuși riscului de Abandon cu valorile unui Mediu academic Performant, competitiv și incluziv – ROSE@FAMP”, acord de grant 222/SGU/NC/II. 

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele de participare  anexate.

Achiziție „Servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR”

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de „Servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR”, cod CPV: – 71630000-3  Servicii de inspecție și testare tehnicăîn următoarele condiții:

  • Valoarea estimată maximă a achiziției56.406,00 lei fără TVA;
  • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art.43 alin. 3 (a) din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare);
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate, exprimat în lei, fără TVA, pentru serviciile specificate în caietul de sarcini.
  • Termen limita de transmitere a ofertelor15.07.2021, inclusiv.
  • Data limită de transmitere a eventualelor clarificări: 13.07.2021, ora 14:00.
  • Modalitatea de transmitere a ofertelor:  oferta și toate documentele solicitate vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator / reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent. Ofertele vor fi transmise pe email la adresa andreea.tancu@ase.ro.

Notă* – Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Servicii de întreținere, revizie și reparații ascensoare cu piese incluse

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze “Servicii de întreținere, revizie și reparații ascensoare cu piese incluse.

COD CPV

50750000-7 – Servicii de întreţinere a ascensoarelor (Rev. 2)

42419510-4 – Piese pentru ascensoare (Rev. 2)

Caracteristici tehnice și informații suplimentare – conform caiet de sarcini atașat

Valoare estimata 118.715,97 lei fara TVA/ 12 luni.

Criteriul de atribuire va fi “prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

Oferta va fi transmisă în LEI fără TVA.

Operatorii economici pot transmite ofertele, în condițiile specificate în caietul de sarcini atașat, până cel târziu la data de 13.07.2021, inclusiv, la adresa de e mail: achizitiipublice@ase.ro.

Data limită de transmitere a eventualelor clarificări: 09.07.2021, ora 12.00.

Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de prestări servicii.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP/SICAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Cerere de oferte achiziție echipament multifuncțional – grant 223/SGU/NC/II / 2019 – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti, organizează cererea de oferte petru achizitia de  echipament multifuncțional pentru activitatea proiectului” în beneficiul subproiectului „ Creșterea performanței sistemului educațional universitar prin reducerea abandonului academic (ROSE-FABIZ)”- Acord de grant nr. 223/SGU/NC/II /2019.

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele anexate.

Cerere de oferte achiziție-Laptop- grant 223/SGU/NC/II / 2019 – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti, organizează cererea de oferte petru achizitia de Laptop pentru activitatea proiectului” în beneficiul subproiectului „ Creșterea performanței sistemului educațional universitar prin reducerea abandonului academic (ROSE-FABIZ)”- Acord de grant nr. 223/SGU/NC/II /2019.

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele anexate.

Cerere de oferte achiziție „Hârtie pentru instruire”grant 223/SGU/NC/II / 2019 – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti, reia achizitia anula tă și organizează cererea de oferte de Hârtie pentru instruire” în beneficiul subproiectului „ Creșterea performanței sistemului educațional universitar prin reducerea abandonului academic (ROSE-FABIZ)”- Acord de grant nr. 223/SGU/NC/II /2019.

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele anexate.

Cerere de oferte achiziție Kit de învățare studenti – grant 220/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte de  bunuri Kit de învățare studenti pentru atelierul de lucru- – rucsac, pix, capsator, perforator, stick, produse de papetărie etc. (Anul II) în beneficiul subproiectului „Creșterea performanței academice în învățământ superior din domeniul financiar prin prevenirea abandonului studiilor universitare (ROSE-fin)””, acord de grant 220/SGU/NC/II. 

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare  anexata.

RAPORT DE EVALUARE Cerere de oferte achiziție „ECHIPAMENTE INFORMATICE– anul II”grant 227/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind cererea de oferte pentru achizitionarea de „Echipamente informatice” Anul II în beneficiul subproiectului în beneficiul subproiectului „Competitivitate și Succes prin Învățare și Educație – CSIE” Acord de grant nr. 227/SGU/NC/II din 18.09.2019, in urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte 2030 din 03.06.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 10.06.2021, ora 16.00.

Achiziție ” Servicii de efectuare a unui studiu topografic care să conțină planul de ridicare topografică realizat în sistem de coordonare „Stereo 1970” și marcarea împrejmuirii terenului, avizat de O.C.P.I. la zi – pentru imobil A.S.E. București, bl. 831, str. Bozieni nr.8”

Academia de Studii Economice din Bucuresti, organizeaza, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de ” Servicii de  efectuare a unui studiu topografic care să conțină planul de ridicare topografică realizat în sistem de coordonare „Stereo 1970” și marcarea împrejmuirii terenului, avizat de O.C.P.I. la zi – pentru imobil A.S.E. București, bl. 831, str. Bozieni nr.8”, cod CPV: 71351810-4– Servicii de topografie (Rev.2), în următoarele condiții:

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 2.700,00 lei fără TVA;

Caracteristici tehnice și informații suplimentare – conform caiet de sarcini atașat

Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Operatorii economici pot transmite ofertele, în condițiile specificate în caietul de sarcini atașat, până cel târziu la data de 05.07.2021, inclusiv, la adresa de email mariana.minculet@ase.ro și  cristina.niculie@ase.ro  

 Data limită de transmitere a eventualelor clarificări: 30.06.2021, inclusiv.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA.

Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

RAPORT DE EVALUARE -Cerere de oferte achiziție „Echipamente informatice” Anul II Acord de grant 174/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind cererea de oferte pentru achizitionarea de „Echipamente informatice” Anul II în beneficiul subproiectului „De la abandonul universitar la performanţă în Business şi Turism (Perform-BT)”-Acord de grant nr. 174/SGU/NC/II, in urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte 2030 din 03.06.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 10.06.2021, ora 12.00.