ERATĂ LA SELECȚIA DE OFERTE – SERVICII DE INSTRUIRE A PERSONALULUI ÎN COMPETENȚE DIGITALE – în beneficiul Proiectului ”UNIVERSITATEA SUSTENABILĂ PRIN DIGITALIZARE. INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE”

Având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 6 revizia 2 din data de 07.06.2023, referitoare la obținerea unor date și informații privind verificarea ex-ante a beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul PNRR pentru procedurile de achiziție publică, vă comunicăm că ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după evaluarea ofertelor i se va solicita completarea și depunerea Declarației privind beneficiarii reali (Formularul nr. 16 atașat).