Achiziție de ” Lucrări de refacere acoperiș, sistem de preluare a apelor pluviale și de reparații fațade pentru imobilul ASE Piața Romană nr. 8”

Achiziție de ”Lucrări de refacere acoperiș, sistem de preluare a apelor pluviale și de reparații fațade pentru imobilul ASE Piața Romană nr. 8”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Lucrări de refacere acoperiș, sistem de preluare a apelor pluviale și de reparații fațade pentru imobilul ASE Piața Romană nr. 8”, cod CPV 45261210-9 – Lucrări la învelitoarea acoperişului. (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 25.06.2024, ora 12:00 la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția directă se va realiza prin încheierea unui Contract de execuție lucrări, după ce Oferta care va fi desemnată câștigătoare va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achiziție de PRODUSE DE BĂCĂNIE-DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”PRODUSE DE BĂCĂNIE-DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE” ”, cod CPV 15000000-8  Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2);

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 27.06.2024, ora 23:00 la sediul autorității contractante din Piața Romană nr. 6, Sector 1, București, Registratura ASE sau la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi ”prețul cel mai scăzut” pentru întregul pachet de produse, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE! SE VA OFERTA PACHET COMPLET.

NOTĂ:

Referirile la o anumită marcă, precum și specificațile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent». Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marcă sau producător.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achiziție “Lucrări de construcții și instalații în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Centrul de Perfecționare Complex Predeal”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Lucrări de construcții și instalații în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Centrul de Perfecționare Complex Predeal”, cod CPV 45000000-7 Lucrări de construcţii (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice: conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până la cel târziu 25.06.2024, ora 10:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini și invitația de participare.

Având în vedere natura lucrărilor ce vor fi executate, vizitarea locației se poate face printr-o solicitare adresată autorității contractante în vederea efectuării măsurătorilor pentru estimarea corectă a costurilor. Persoana de contact pentru vizitarea locației: dl. Gheorghe Alexe, tel: 0728884692.

Eventualele solicitări de clarificări pot fi transmise până la data de 20.06.2024, ora 14:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de lucrări.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achiziție de Saltele pentru căminele Direcției Sociale

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Saltele pentru căminele Direcției Sociale” ”, cod CPV 39143112 –4  Saltele (Rev.2);

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 17.06.2024, ora 12:00 la sediul autorității contractante din Piața Romană nr. 6, Sector 1, București, Registratura ASE sau la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Persoană de contact pentru clarificări (dacă sunt neceare): Liliana DOBRE, tel. 0753.051.717

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

RAPORT DE EVALUARE – Cerere de oferte achiziție bunuri „ECHIPAMENTE INFORMATICE”- proiectul privind învățământul secundar (ROSE) – schema de granturi competitive pentru sprijin acordat studenților (SGCU-SS)– ACORD DE GRANT NR. 396/SGU/SS/III/08.09.2023

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind analiza ofertelor sosite pentru achiziția de „ECHIPAMENTE INFORMATICE” – proiectul privind învățământul secundar (ROSE) – schema de granturi competitive pentru sprijin acordat studenților (SGCU-SS) – ACORD DE GRANT NR. 396/SGU/SS/III/08.09.2023, în urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte din 23.05.2024, avand ca termen limita de depunere, data de 31.05.2024, ora 10.00. Achiziția a fost atribuită operatorului economic SC MAGUAY COMPUTERS SRL, cu o valoare totală ofertată de 18.303 lei fără TVA.

Cerere de oferte achiziție bunuri „ECHIPAMENTE INFORMATICE”- proiectul privind învățământul secundar (ROSE) – schema de granturi competitive pentru sprijin acordat studenților (SGCU-SS)– ACORD DE GRANT NR. 396/SGU/SS/III/08.09.2023

Beneficiarul Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru
Universitati derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de bunuri pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte de bunuri „ECHIPAMENTE INFORMATICE” în beneficiul subproiectului ”Ecoul adaptabilității în mediul universitar”, acord de grant NR.396/SGU/SS/III/08.09.2023

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele de participare  anexate.

Achiziție de ”Materiale suport tehnic”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Materiale suport tehnic”, cod CPV 32420000-3 Echipament de reţea (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până la cel târziu 01.04.2024, ora 10:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” pe pachet complet, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini și invitația de participare.

NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE! SE VA OFERTA PACHET COMPLET.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin comandă fermă.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

NOTĂ:

Referirile la o anumită marcă, precum și specificațile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent». Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marcă sau producător.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

RAPORT DE EVALUARE ȘI REZULTAT- SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI studenți/masteranzi/ doctoranzi/alumni – Anul I și Anul II– Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS) – Acord de grant nr. 413/SGU/SS/III/ 30.10.2023

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind selectia scrisorilor de interes pentru consultanti individuali in beneficiul  subproiectului  „Performanță și continuitate pentru cariera de manager (MANPro II)” privind Invatamantul Secundar – Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS)  – Acord de grant nr. 413/SGU/SS/III/ 30.10.2023, in urma transmiterii Invitatiei la selectia de consultant individuali din 06.02.2024, avand ca termen limita de depunere, data de 13.02.2024, ora 14.00.

Atribuirea contractelor de consultanță, a avut la bază procedura de selecție de consultanți individuali, finalizată cu încheierea a două contracte de consultanță, după cum urmează:

-contract civil de consultanță încheiat cu BREAZU Andreea, domiciliată în jud. Vaslui, Mun. Bârlad cu o valoare de 17.875 lei (275 ore /proiect), contract cu valabilitate până la 30.09.2024.

-contract civil de consultanță încheiat cu MONCEA Mădălina Ioana, domiciliată în București, sector 1, cu o valoare de 17.875 lei (275 ore /proiect), contract cu valabilitate până la 30.09.2024.

Achiziție de ”MOBILIER” în beneficiul proiectului „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Corpului C2(B), S+P+3E, săli de curs”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”MOBILIER” în beneficiul proiectului „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Corpului C2(B), S+P+3E, săli de curs”, cod CPV 39130000-2 –  Mobilier de birou (Rev.2); 39134000-0 –  Mobilier pentru computer (Rev.2); 34928400-2 – Mobilier urban (Rev.2); 39160000-1Mobilier scolar (Rev.2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 01.03.2024, ora 12:00 la sediul autorității contractante din Piața Romană nr. 6, Sector 1, București, Registratura ASE sau la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin semnarea unui contract de furnizare.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Persoană de contact pentru clarificări (dacă sunt neceare): Papa Georgiana-Cristina, tel. 0728.881.156

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI studenți/masteranzi/doctoranzi/alumni – Anul I și Anul II– Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS) – Acord de grant nr. 413/SGU/SS/III/ 30.10.2023

În baza Acordului de Grant nr. 413/SGU/SS/III/ 30.10.2023, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Academia de Studii Economice din București a accesat în cadrul Schemei de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS) derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 372.225,00 lei pentru implementarea subproiectului „Performanță și continuitate pentru cariera de manager (MANPro II)”.

Academia de Studii Economice din București invită consultanți eligibili (”Consultanți”) – studenți/masteranzi/doctoranzi/alumni să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor de consultanta, in cadrul proiectului mai sus menționat, in condițiile specificate in lnvitația de participare si Termenii de Referință anexați.