Servicii de supraveghere și deservire a sistemului de automatizare al centralelor termice din imobilele Căderea Bastiliei și Virgil Madgearu

Bună ziua,

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  „ Servicii de supraveghere și deservire a sistemului de automatizare al centralelor termice din imobilele Căderea Bastiliei și Virgil Madgearu”, cod CPV 71700000-5– Servicii de monitorizare şi de control, fapt pentru care a fost emisă prezenta invitație de participare.

 Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 22.04.2021, inclusiv, la adresele de e-mail carmen.ghitica@ ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

Achiziție servicii de cablu TV la Centrul de Perfecționare Complex Predeal

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de „Servicii de furnizare cablu TV la CPC Predeal”, cod CPV: – 92232000-6  Servicii de televiziune prin cablu (Rev 2)în următoarele condiții:

  • Valoarea estimată maximă a achiziției4,705.605 lei fără TVA;
  • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art.43 alin. 3 (a) din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare);
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini anexat, respectiv valoarea totală cea mai scăzută, exprimată în lei, fără TVA, pentru serviciile specificate în caietul de sarcini.
  • Termen limita de transmitere a ofertelor21.04.2020, ora 14:30.
  • Alături de ofertă se va atașa un Certificat constatator emis de ONRC – Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, eliberat la o dată recentă (emis în 2021) din care să reiasă numele complet, sediul și domeniul de activitate;
  • Modalitatea de transmitere a ofertelor:  oferta și toate documentele solicitate vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator / reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent. Ofertele vor fi transmise pe email la adresele andreea.tancu@ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Notă* – Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Cerere de oferte achiziție „Kit – învățare online”— (Anul II) grant 174/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de ,,Kit – învățare online” (Anul II) în beneficiul subproiectului „De la abandonul universitar la performanţă în Business şi Turism (Perform-BT)” Acord de grant nr. 174/SGU/NC/II.

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare, conform documentelor anexate.

SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI studenți/masteranzi/doctoranzi/alumni – Anul I și Anul II– Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr. 378/SGU/SS/III

În baza Acordului de Grant nr. 378/SGU/SS/III/15.09.2020, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Academia de Studii Economice din București a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru universități derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 709.815,00 lei pentru implementarea subproiectului „Performanță și continuitate pentru cariera de manager (MANPro II)”

Academia de Studii Economice din București invită consultanți eligibili (”Consultanți”) – studenți/masteranzi/doctoranzi/alumni să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor de consultanta, in cadrul proiectului mai sus menționat, in condițiile specificate in lnvitația de participare si Termenii de Referință anexați.

Servicii de revizie tehnică periodică și servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze

ERATĂ: Termenul de depunere oferte se prelungește până la data de 13.04.2021, ora 12:00.

Multumim!

Bună ziua,

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  „ Servicii de revizie tehnică periodică și servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminele, cantinele, Centrul de Perfecționare Complex Predeal și Centrul de Pregătire Profesionalăa Covasna ale Direcției Sociale cod CPV 71631000-0– Servicii de inspecţie tehnică, fapt pentru care a fost emisă prezenta invitație de participare.

 Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 12.04.2021, ora 12:00 la adresa de e-mail carmen.ghitica@ ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achizitie Placute si semne inscriptionate

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Placute si semne inscriptionate ’’,  cod CPV 44423450-0–  Placute indicatoare (Rev.2).

Caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atașat. Nu se accepta oferte partiela

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 09.04.2021, inclusiv la adresa de e-mail ana.ichim@ ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta financiara va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, in condițiile respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care  va fi desemnată câștigătoare oferta dumneavoastră, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Achitie Servicii promovare admitere programe MBA

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Servicii promovare admitere programe MBA,  cod CPV 79342200-5– Servicii de promovare (Rev.2)”

Caracteristicile tehnice sunt urmatoarele:

Material advertorial + poza, care sa respecte urmatoarele criterii:

– sa apara pe Home si sa ramana vizibil 24h

– sa fie promovat si in Social Media ( aplicatii ca si LinkedIn sau Facebook).

Minim 10 aparitii de tipul celor indicate mai sus (Material advertorial + poza), iar publicatiile de interes ( pentru aparitii online) sunt urmatoarele: zf.ro, profit.ro, hotnews.ro, wallstreet.ro, money.ro, capital.ro, revistacariere.ro, revistabizz.ro si alte publicatii care se adreseaza segmentului de business. 

Perioada de publicare este mai – iunie 2021 si septembrie 2021. Distributia articolelor va fi stabilita cu operatorul economic castigator/prestatorul in functie de mixul de publicatii propus.

Se accepta si mai multe aparitii intr-o singura publicatie.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 09.04.2021, inclusiv la adresa de e-mail ana.ichim@ase.ro  și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta financiara va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, in condițiile respectării criteriilor din mai sus.

În cazul în care  va fi desemnată câștigătoare oferta dumneavoastră, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Achizitie Perdele si draperii restaurant

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Perdele si draperii restaurant’’,  cod CPV 39510000-0 Articole textile de uz casnic (Rev.2)

Caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atașat. Nu se accepta oferte partiale.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 09.04.2021, inclusiv la adresa de e-mail ana.ichim@ase.ro  și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta financiara va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, in condițiile respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care  va fi desemnată câștigătoare oferta dumneavoastră, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

***In urma unei clarificari trimise din partea unui operator economic intesat sa participe ,autoritatea contractanta clarfica urmatoarele aspecte:

Cantitățile din caietul de sarcini  includ coeficient  de încrețire.

Dimensiunile sinelor sunt: 5 buc șina dubla  x 3,40 m, 3 buc șina simpla x 3,40 m si 1 buc șina simpla x 1, 45 m.

Material sine aluminiu.

Achizitie Mese de calcat

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Mese de calcat”,  cod CPV 42717000-5–  Echipament de călcat şi de pliat lenjerie (Rev.2).

Caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atașat.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 09.04.2021, inclusiv la adresa de e-mail ana.ichim@ase.ro  și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta financiara va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, in condițiile respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care  va fi desemnată câștigătoare oferta dumneavoastră, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Achizitie Umerase de plastic, umerase de lemn, incaltatoare si perii de haine

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Umerase de plastic, umerase de lemn, incaltatoare si perii de haine ’’,  coduri CPV:

39136000-4– Umerase pentru haine (Rev.2)

18800000-7- Articole de incaltaminte (Rev.2)

39224200-0 – Perii (Rev.2)

Caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atașat. Nu se accepta oferte partiale.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 09.04.2021, inclusiv la adresa de e-mail ana.ichim@ase.ro  și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta financiara va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, in condițiile respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care  va fi desemnată câștigătoare oferta dumneavoastră, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.