“Servicii de telefonie mobilă și date pentru anul 2022”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze

 “Servicii de telefonie mobilă și date pentru anul 2022”,

cod CPV: 64210000-1(Servicii de telefonie mobilă și transmisie de date (Rev. 2),

în următoarele condiții:

 • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
 • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
 • Termen limită de transmitere a ofertelor: 11.01.2022, inclusiv.
 • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: achizitiipublice@ase.ro
 • Ofertele  vor  fi transmise în LEI fără TVA.
 • Achiziția directă se va realiza prin încheierea unui Contract de prestări servicii, după ce Oferta care va fi desemnată câștigătoare  va fi postată în Catalogul SEAP.
 • Plata va fi efectuată în contul de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către Beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.
 • NU se acceptă oferte parțiale/ variante/ oferte alternative.
 • Valoarea estimată a achiziției este de maxim 120.000,00lei fără TVA.

Așteptăm cu interes ofertele dumneavoastră.

Achiziție de ” Echipamente de bucătărie”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Echipamente de bucătărie”, cod CPV 39221000-7 Echipamente de bucătărie (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 08.12.2021, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” pe pachet, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE! SE VA OFERTA PACHET COMPLET.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin comandă fermă.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Achiziție de ” Ustensile de bucătărie”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Ustensile de bucătărie”, cod CPV 39221100-8 Ustensile de bucătărie (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 06.12.2021, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” pe pachet, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE! SE VA OFERTA PACHET COMPLET.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin comandă fermă.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

ANUNȚ ORGANIZARE PROCEDURĂ DE ÎNCHIRIERE

Academia de Studii Economice din București, cu sediul în Piața Romană nr. 6, Sector 1, București, telefon/fax 021/3191900 CIF 4433775, în calitate de Autoritate Contractantă, prin prezenta solicită depunerea de oferte în vedere închirierii de spații/ imobile/ terenuri, după caz cu dotările necesare derulării în condiții optime a activităților educaționale, de cazare, de cercetare și conexe.

1. Obiectul închirierii: Închiriere din surse externe de spații/ imobile, după caz cu dotările aferente, necesare organizării activităților de învățământ, de cercetare, de cazare și conexe, derulate în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

2. Procedura aplicată:Cerere de ofertă cu plic sigilat.

3. Criteriul de atribuire: prețul cel mai mic – exprimat în euro/mp/lună.

4. Prețul maxim acceptat pentru licitația publică cu plic sigilat: 10 euro/mp/lună.

5. Limba de redactare a ofertei: limba română.

6. Durata contractului de închiriere: 3 ani de la data asumării de ambele părți, cu posibilitatea de prelungire, conform solicitării prealabile a beneficiarului licitației.

7. Oferta va fi însoțită de documentele de calificare specificate în caietul de sarcini.

8. Oferta se va depune în plic sigilat, netransparent, marcat la exterior cu adresa ofertantului și cu inscripția „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA  06.12.2021, ORA 12,00”.

9. Adresa la care se pot depune ofertele: Str. Piața Romană, nr. 6, imobil Ion Angelescu, parter , registratura ASE.

10. Data limită de depunere a dosarului: 06.12.2021, ora 12

11. Data stabilită pentru deschiderea ofertelor depuse: 06.12.2021, ora 12,30, la sediul din Str. Stanislav Cihoschi, nr. 6, imobil Cihoschi, etaj 3, camera 5306, unde sunt învitați să participe toți ofertanții, prin reprezentanții desemnați ai acestora.

Înformații suplimentare se pot obține la: nr. telefon. 0733103670 și/ sau adresă de e-mail constantin.bejinariu@ase.ro .

Achizitie ” Servicii pentru digitalizare cărți Editura ASE”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze   Servicii pentru digitalizare cărți Editura ASE”, în baza prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43 alin (1) (2) din HG 395/2016,în următoarele condiții:

Valoarea estimată maximă a achiziției: 102.491,00 lei fără TVA;

Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fara TVA

Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii.

 

Termen limită de transmitere a ofertelor: 18.11.2021, ora 12.

Data limita de trasmitere a eventualelor clarificari: 16.11.2021.

Ofertele si eventualele clarificari vor fi transmise pe email la adresa mariana.minculet@ase.ro.

Achiziție de ” Cărți tipărite”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Cărți, tipărite”, cod CPV 22110000-4 Cărți tipărite.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 18.11.2021, ora 12:00 la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” per titlu (ISBN), cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin comandă fermă.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Persoană de contact pentru clarificări (dacă sunt neceare): Mariana UNGUREANU, tel. 0726.172.878.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

MOBILIER – Masă cu două scaune și fotoliu pat cu saltea și pernă căptușită

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”MOBILIER – Masă cu două scaune și fotoliu pat cu saltea și pernă căptușită”, cod CPV: 39100000-3 – Mobilier (Rev. 2), în următoarele condiții:

 • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
 • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut per pachet complet”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
 • Termen limită de transmitere a ofertelor: 25.10.2021, inclusiv.
 • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: achizitiipublice@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.
 • Achiziția directă se va realiza prin transmiterea unei comenzi ferme.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI– tutori, Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr. 387/SGU/SS/III

În baza Acordului de Grant AG387/SGU/SS/III din data de 15.09.2020 semnat cu MEC-UMPFE, Academia de Studii Economice din București/ Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului a accesat în cadrul Schemei de Granturi Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS) în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, un grant pentru implementarea subproiectului Ecoul adaptabilității în mediul universitar și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor de consilierea a  studenților prin intermediul a doi tutori – consultanți individuali.

Academia de Studii Economice din Bucuresti invită consultanți eligibili (”Consultanți”) –să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor de consultanta, in cadrul proiectului mai sus mentionat, in conditiile specificate in lnvitatia de participare si Termenii de Referinta anexati.

ERATĂ

Având în vedere volumul mare de documente necesar dosarelor de înscriere, Academia de Studii Economice din Bucuresti a decis prelungirea termenului de depunere a candidaturilor până la data de 29.10.2021, ora 10:00.

SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI– expert tematic, Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr. 387/SGU/SS/III

În baza Acordului de Grant AG387/SGU/SS/III din data de 15.09.2020 semnat cu MEC-UMPFE, Academia de Studii Economice din București/ Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului a accesat în cadrul Schemei de Granturi Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS) în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, un grant pentru implementarea subproiectului Ecoul adaptabilității în mediul universitar și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor de consiliere a studenților prin intermediul unui expert tematic – consultant individual.

Academia de Studii Economice din Bucuresti invită consultanți eligibili (”Consultanți”) –să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor de consultanta, in cadrul proiectului mai sus mentionat, in conditiile specificate in lnvitatia de participare si Termenii de Referinta anexati.

ERATĂ

Având în vedere volumul mare de documente necesar dosarelor de înscriere, Academia de Studii Economice din Bucuresti a decis prelungirea termenului de depunere a candidaturilor până la data de 29.10.2021, ora 10:00.

Achiziție servicii de dezvoltare și suport Moodle

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” servicii de dezvoltare și suport Moodle”cod CPV: 72212190-7/Servicii de dezvoltare de software educaţional (Rev. 2), în următoarele condiții:

 • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
 • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale/ a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
 • Termen limită de transmitere a ofertelor: 24.09.2021,ora 12.00  
 • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: alice.herscher@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.
 • Achiziția directă se va  finaliza prin transmietrea unei comenzi ferme de prestare
 • Nu se accepta oferte partiale/oferte alternative.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.