RAPORT DE EVALUARE ŞI REZULTAT – SELECŢIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI

 STUDENŢI DOCTORANZI/DOCTORI ÎN ECONOMIE (1 EXPERT TEMATIC ŞI  1 TUTORE) – proiectul privind învățământul secundar (ROŞE) – schema de granturi competitive pentru sprijin acordat studenților (SGCU-SS)– ACORD DE GRANT NR. 396/SGU/SS/III/08.09.2023

Ataşat găsiţi raportul de evaluare privind selecţia scrisorilor de interes pentru consultanți individuali studenţi doctoranzi/doctori în economie în beneficiul subproiectului : Ecoul adaptabilității în mediul  în beneficiul proiectului, în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – AG 396/SGU/SS/III/08.09.2023, Schema de Granturi ROSE, în urma transmiterii Invitației la Selecţia  de consultanți individuali studenţi doctoranzi/doctori în economie (1 expert tematic şi  1 tutore), având ca termen de depunere, data 17.11.2023 de ora 13:00.

Atribuirea contractelor de consultanţă, a avut la bază procedura de selecţie de consultanţi individualui, finalizată cu încheierea a două contracte de consultanţă, după cum urmează:

  • Contract civil de consultanţă expert thematic încheiat cu CONSTANTIN MARIUS, domiciliat în Str, Strigăturii, nr.1, Sector 6, Bucureşti, cu o valoare de 10.800,00 (ore 120 /proiect), contract cu valabilitate până la data de 13.06.2024
  • Contract civil de consultanţă tutore încheiat cu DEACONU MADALINA-ELENA, domiciliat în Str. Daliei, nr.3, comuna Dridu, Judeţul Ialomiţa, cu o valoare de 14.400,00 (ore 160 /proiect), contract cu valabilitate până la data de 13.08.2024