SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI STUDENŢI DOCTORANZI/DOCTORI IN ECONOMIE (1 EXPERT TEMATIC si 1 TUTORE) – proiectul privind învățământul secundar (ROSE) – schema de granturi competitive pentru sprijin acordat studenților (SGCU-SS)– ACORD DE GRANT NR. 396/SGU/SS/III/08.09.2023

Beneficiarul Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția servicii pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti invită consultanți eligibili (”Consultanți”) – studenţi doctoranzi/doctori in economie să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor de consultanta, in cadrul proiectului mentionat anterior, respectand conditiile specificate in lnvitatia de participare si Termenii de Referinta, anexate.