SELECȚIE DE OFERTE – SERVICII DE INSTRUIRE A PERSONALULUI ÎN COMPETENȚE DIGITALE – în beneficiul Proiectului ”UNIVERSITATEA SUSTENABILĂ PRIN DIGITALIZARE. INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”SERVICII DE INSTRUIRE A PERSONALULUI ÎN COMPETENȚE DIGITALE” – în beneficiul Proiectului ”UNIVERSITATEA SUSTENABILĂ PRIN DIGITALIZARE. INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE”, cod CPV 80510000-2 – Servicii de formare specializată (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 22.06.2023, ora 13:00. Ofertele vor fi transmise în plic închis la sediul autorității contractante din Piața Romană nr. 6, Sector 1, București, Registratura ASE, sau la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „cel mai bun raport calitate-preț”, în conformitate cu informațiile din Invitația de participare și caietul de sarcini.

Eventualele solicitări de clarificări se vor transmite doar la adresa achizitiipublice@ase.ro, conform informațiilor din Invitația de participare.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.