Achiziție de Saltele pentru căminele Direcției Sociale

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Saltele pentru căminele Direcției Sociale” ”, cod CPV 39143112 –4  Saltele (Rev.2);

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 17.06.2024, ora 12:00 la sediul autorității contractante din Piața Romană nr. 6, Sector 1, București, Registratura ASE sau la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Persoană de contact pentru clarificări (dacă sunt neceare): Liliana DOBRE, tel. 0753.051.717

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.