Achiziție de ”Materiale suport tehnic”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Materiale suport tehnic”, cod CPV 32420000-3 Echipament de reţea (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până la cel târziu 01.04.2024, ora 10:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” pe pachet complet, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini și invitația de participare.

NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE! SE VA OFERTA PACHET COMPLET.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin comandă fermă.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

NOTĂ:

Referirile la o anumită marcă, precum și specificațile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent». Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marcă sau producător.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.