Cerere de oferte achiziție bunuri „ECHIPAMENTE INFORMATICE”- proiectul privind învățământul secundar (ROSE) – schema de granturi competitive pentru sprijin acordat studenților (SGCU-SS)– ACORD DE GRANT NR. 396/SGU/SS/III/08.09.2023

Beneficiarul Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru
Universitati derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de bunuri pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte de bunuri „ECHIPAMENTE INFORMATICE” în beneficiul subproiectului ”Ecoul adaptabilității în mediul universitar”, acord de grant NR.396/SGU/SS/III/08.09.2023

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele de participare  anexate.