Achiziție de PRODUSE DE BĂCĂNIE-DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”PRODUSE DE BĂCĂNIE-DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE” ”, cod CPV 15000000-8  Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2);

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 27.06.2024, ora 23:00 la sediul autorității contractante din Piața Romană nr. 6, Sector 1, București, Registratura ASE sau la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi ”prețul cel mai scăzut” pentru întregul pachet de produse, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE! SE VA OFERTA PACHET COMPLET.

NOTĂ:

Referirile la o anumită marcă, precum și specificațile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent». Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marcă sau producător.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.