Achiziție Echipamente IT&C-Tehnică de calcul (Laptopuri, monitor, camera video) în beneficiul proiectului PNRR-I8 “AI for Energy Finance (AI4Efin)” Cod final de înregistrare: 162_15.11.2022

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Echipamente IT&C-Tehnică de calcul (Laptopuri, monitor, camera video) în beneficiul proiectului PNRR-I8 “AI for Energy Finance (AI4Efin)”   Cod final de înregistrare:  162_15.11.2022”, cod-uri CPV: 30213100-6 Computere portabile, 33195100-4 Monitoare, 32333200-8 Camere video (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice: conform Specificațiilor tehnice și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până la cel târziu 08.07.2024, ora 12:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din specificațiile tehnice minimale și invitația de participare.

Eventualele solicitări de clarificări pot fi transmise până la data de 04.07.2024, ora 14:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de furnizare.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.