Achiziție “Lucrări de construcții și instalații în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Centrul de Perfecționare Complex Predeal”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Lucrări de construcții și instalații în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Centrul de Perfecționare Complex Predeal”, cod CPV 45000000-7 Lucrări de construcţii (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice: conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până la cel târziu 25.06.2024, ora 10:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini și invitația de participare.

Având în vedere natura lucrărilor ce vor fi executate, vizitarea locației se poate face printr-o solicitare adresată autorității contractante în vederea efectuării măsurătorilor pentru estimarea corectă a costurilor. Persoana de contact pentru vizitarea locației: dl. Gheorghe Alexe, tel: 0728884692.

Eventualele solicitări de clarificări pot fi transmise până la data de 20.06.2024, ora 14:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de lucrări.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.