Arhive categorie: Anunturi

SELECTIE CONSULTANTI INDIVIDUALI – Proiectul privind Invatamantul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universitati – Acord de grant Nr. 75/SGU/NC/I

În baza Acordului de Grant nr. 75/SGU/NC/I, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Academia de Studii Economice din Bucuresti a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru universitati derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE un grant in valoare de 615,584.54 lei,  pentru implementarea subproiectului „Succes si performanta in invatamantul universitar din domeniul Marketing” .

Academia de Studii Economice din Bucuresti invită consultanți eligibili (”Consultanți”) – doctoranzi si experti din mediul de afaceri să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării de servicii de consultanță, in cadrul subproiectului mai sus mentionat, in conditiile specificate in Invitatia de participare si Termenii de Referinta anexati.

Anexa 5.2.2_Invitatie_participare_SCI_ROSE 75

Anexa 5_Achizitie servicii de consultanta_termeni de referinta_ROSE 75

Achizitie Lucrări de izolare fonică a instalației de răcire a apei (chiller), cod CPV 453230000-7

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 43, alin (2) din HG nr. 395/2016, selecția de ofertă, în vederea atribuirii, prin achiziție directa, a contractului de Lucrări de izolare fonică a instalației de răcire a apei (chiller), cod CPV 453230000-7

Instructiuni Ofertanti

Caiet de sarcini lucrari de izolare fonica

 

Selectie de oferte ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1 – LAPTOPURI, Lot 2 – VIDEOPROIECTOR, Lot 3 – ECHIPAMENT DE IMPRIMARE ȘI MULTIPLICARE – grant ROSE 55/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – ECHIPAMENTE INFORMATICE  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație la Selecția de Oferte.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, selecția de oferte pentru achizitia directa de ECHIPAMENTE INFORMATICE – în beneficiul subproiectului „Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational universitar – ManPRO”, acord de grant 35/SGU/NC/I, in conditiile specificate în Invitația la selectia de oferte DAP 4368/08.10.2018.

Clarificare :

Pct. 5 din Invitatia de participare DAP 4368/08.10.2018 „5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 21. 10.2018, ora 13.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsăse modifica si va avea urmatorul continut:Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 22.10.2018, ora 13.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă”. 

Anexa 6__Invitatie oferta ECHIP_INFORMATIC_55_SITE

Invitatie de participare la selectia de oferte în vederea atribuirii contractului, avand ca obiect ” SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza PROCEDURII OPERAȚIONALE APLICABILE SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL ANEXEI 2 LA LEGEA 98/2016 (P.O. DAP_02/2018), pentru atribuirea contractului, avand ca obiect ” SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL”, in beneficiul proiectului Dezvoltarea spiritului antreprenorial in randul tinerilor intreprinzatori, sustinerea angajarii durabile si a antreprenoriatului social in cadrul regiunii Sud-Est – SE – Social-Biz – Cod MySMIS: 105333.

Caiet de Sarcini

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164, 165, 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular oferta

Invitatie de participare POCU105333

Model contract

PV deschidere vizualizare oferte POCU 105333

Raportul proceduri selectiei de oferte

Achizitie directa Uniforme pentru portari și recepționeri

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43-46 din HG 395/2016, selectia de oferta pentru achiziția directă de uniforme pentru portari și recepționeri.  cod CPV -18143000-3

Caiet sarcini uniforme

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare uniforme

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164, 165, 167 si 60 din L98 uniforme

Formular-3-Formular oferta uniforme

Instructiuni Uniforme pentru portari si receptioneri

„Servicii de expertiza tehnică, proiectare și asitență tehnică lucrări de restaurare fațadă, refacere hidroizolație subsol tipografie si instalatii imobil Piața Romană 6 ”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 43, alin (2) din HG nr. 395/2016, selecția de ofertă, în vederea atribuirii, prin achiziție directa, a contractului de Servicii de expertiza tehnică, proiectare și asitență tehnică lucrări de restaurare fațadă, refacere hidroizolație subsol tipografie si instalatii imobil Piața Romană 6 ”, cod CPV 71319000-7

 

 

 

 

Achizitie echipamente IT (REPOSTARE)

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016, art. 17, alin. (3) din HG 395/2016 si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru echipamente informatice (Desktop PC, laptop, imprimanta si multifunctional), achiziție realizată în beneficiul proiectului cu titlul ”POC – SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ – SMARTRADE”

 

 

 

 

 

Achizitie echipamente IT

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, art. 17, alin. (3) din HG 395/2016 si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru echipamente informatice (Desktop PC, laptop, imprimanta si multifunctional), achiziție realizată în beneficiul proiectului cu titlul ”POC – SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ – SMARTRADE”

Anexe
– Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP 3499/09.08.2018
– Formulare
– Specificații tehnice echipanmente

Achizitie articole marunte de birou, suporturi de memorie si cartuse de toner in benecifiul proiectului FSS4-ICESS

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, art. 17, alin. (3) din HG 395/2016 si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru articole marunte de birou, suporturi de memorie si cartuse de toner, in beneficiul proiectului FSS 4 – Conferinta Internationala Universitara de Economie si Stiinte Sociale (ICESS).

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164, 165, 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular oferta

Instructiuni si conditii desfasurare selectie de oferte

Renovare imobil Virgil Madgearu, corp B, din Calea Dorobanților, nr. 15, Sector 1, București – Înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie PVC

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 43, alin (2) din HG nr. 395/2016, selecția de oferte în vederea atribuirii, prin achiziție directa,  a contractului de Renovare imobil Virgil Madgearu, corp B, din Calea Dorobanților, nr. 15, Sector 1, București – Înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie PVC”, Coduri CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare; 45421000-4 -Lucrari de tamplariei, in conditiile de mai jos.

Termen de depunere 10.08.2018 inclusiv

Caiet de sarcini ferestre Dorobanti 2_fin

Formulare-lucrari-Dorobanti 2

Instructiuni-ofertanti-Dorobanti 2

Model-contract-achizitie-lucrari-Dorobanti 2,