Lucrări de modernizare sala 2013 – Imobil Dorobanți

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de Lucrări de modernizare sala 2013 – Imobil Dorobanți”, cod CPV: 45453000‐7 ‐ Lucrări de reparații generale și de renovare, în următoarele condiții:

 • Valoarea estimată maximă a achiziției: 450.000,00 lei fără TVA;
 • Caracteristici tehnice și informații suplimentare – conform caietului de sarcini și informațiilor pentru ofertanți atașate
 • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și informațiile pentru ofertanți atașate.
 • Operatorii economici pot transmite ofertele, în condițiile specificate în caietul de sarcini și instrucțiunile atașate, până cel târziu la data de 15.07.2020, ora 16:00, la adresa de e-mail: achizitiipublice@ase.ro
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA.
 • Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.
 • Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de lucrări.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Lucrări reparații capitale tablouri electrice Cămine Vitan, Tei, Timonierului

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de Lucrări reparații capitale tablouri electrice Cămine Vitan, Tei, Timonierului”, cod CPV: 45453000‐7 ‐ Lucrări de reparații generale și de renovare, în următoarele condiții:

 • Valoarea estimată maximă a achiziției: 79.831,93 lei fără TVA;
 • Caracteristici tehnice și informații suplimentare – conform caietului de sarcini și informațiilor pentru ofertanți atașate
 • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și informațiile pentru ofertanți atașate.
 • Operatorii economici pot transmite ofertele, în condițiile specificate în caietul de sarcini și instrucțiunile atașate, până cel târziu la data de 15.07.2020, ora 16:00, la adresa de e-mail: achizitiipublice@ase.ro
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA.
 • Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.
 • Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de lucrări.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Cerere de oferte achiziție „Mobilier” Acord de grant 75/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

BeneficiarulACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI, Facultatea de Marketing, a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI organizeaza cererea de oferte de „Mobilier” in beneficiul proiectului„Succes si performanta in invatamantul universitar din domeniul Marketing”(Mark+), acord de grant nr. 75/SGU/NC/I din 13.12.2017.

Cerere de oferte achiziție „Kit de studiu pentru GT” Acord de grant 75/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

BeneficiarulACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI, Facultatea de Marketing, a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI organizeaza cererea de oferte de „Kit de studiu pentru GT” in beneficiul proiectului„Succes si performanta in invatamantul universitar din domeniul Marketing”(Mark+), acord de grant nr. 75/SGU/NC/I din 13.12.2017.

Cerere de oferte achiziție „Echipament IT” Acord de grant 75/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

BeneficiarulACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI, Facultatea de Marketing, a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI organizeaza cererea de oferte de „Echipament IT” in beneficiul proiectului„Succes si performanta in invatamantul universitar din domeniul Marketing”(Mark+), acord de grant nr. 75/SGU/NC/I din 13.12.2017.

Cerere oferta Laptopuri in beneficiul proiectului ECOPRAC

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  Echipamente IT- Laptopuri necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din cadrul proiectului “Stagii de practica pentru studentii in economie si administratie publica ECOPRAC” cod CPV 30213100-6 – Computere portabile.

OBIECTUL ACHIZITIEI

Furnizarea de Echipamente IT- Laptopuri- 2 buc conform caiet de sarcini atasat

Valoarea estimată a achiziției este de 6.722,68 lei fără TVA.

Caracteristicile tehnice : conform Caiet de sarcini atașat.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 30.06.2020, ora 15:00 la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro .

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” cu condiția respectării celorlalte criterii și specificații tehnice din Caietul de sarcini.

Achiziția se va finaliza printr-o comanda ferma.

Livrarea produselor se va face in 7 zile de la comanda ferma.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Cerere de oferte achiziție ECHIPAMENTE INFORMATICE (anul I) grant 220/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de Hârtie pentru instruire” în beneficiul subproiectului „Creșterea performanței academice în învățământ superior din domeniul financiar prin prevenirea abandonului studiiloruniversitare (ROSE-fin)” Acord de grant nr. 220/SGU/NC/II .

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare  anexata.

LAPTOPURI

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  Echipamente IT- Laptopuri necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din cadrul proiectului “Stagii de practica pentru studentii in economie si administratie publica ECOPRAC” cod CPV 30213100-6 – Computereportabile.

OBIECTUL ACHIZITIEI

Furnizarea de Echipamente IT- Laptopuri- 2 buc conform caiet de sarcini atasat

Valoarea estimată a achiziției este de 6.722,68 lei fără TVA pentru cele 2 bucati.

Caracteristicile tehnice : conform Caiet de sarcini atașat.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 15.06.2020, ora 10:00 la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro .

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” cu condiția respectării celorlalte criterii și specificații tehnice din Caietul de sarcini.

Achiziția se va finaliza printr-o comanda ferma.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Achizitie „Lucrari de reparatii capitale lifturi aflate in imobilul Virgil Madgearu”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de Lucrari de reparatii capitale lifturi aflate in imobilul Virgil Madgearu”, cod CPV: 45453000‐7 ‐ Lucrări de reparații generale și de renovare, in urmatoarele conditii:

 • Valoarea estimata maxima a achizitiei: 135.000,00 lei fara TVA;
 • Caracteristici tehnice si informatii suplimentare – conform caiet de sarcini atașat
 • Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut
 • Operatorii economici pot transmite ofertele, in conditiile specificate in caietul de sarcini atasat, pana cel târziu la data de 05.06.2020, ora 13:00, la adresa de e-mail: achizitiipublice@ase.ro
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fara TVA
 • Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.
 • Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de lucrari.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Laptopuri

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  Echipamente IT- Laptopuri necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din cadrul proiectului “Stagii de practica pentru studentii in economie si administratie publica ECOPRAC” cod CPV 30213100-6 – Computereportabile.

OBIECTUL ACHIZITIEI

Furnizarea de Echipamente IT- Laptopuri- 2 buc conform caiet de sarcini atasat

Valoarea estimată a achiziției este de 6.722,68 lei fără TVA.

Caracteristicile tehnice : conform Caiet de sarcini atașat.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 26.05.2020, ora 15:00 la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro .

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” cu condiția respectării celorlalte criterii și specificații tehnice din Caietul de sarcini.

Achiziția se va finaliza printr-o comanda ferma.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.