Category Archives: Anunturi

Strategia Anuala de Achizitii Publice 2017

În conformitate cu prevederile art. 11, alin 2 din HG 395/2016, Academia de Studii Economice din București, prin Direcția Achiziții Publice, a realizat Strategia anuală de Achiziții Publice 2017 în luna decembrie 2016. Strategia Anuală de Achiziții Publice 2017 cuprinde totalitatea proceselor de achiziție publică de produse, servicii și lucrări planificate a fi lansate și/sau derulate pe parcursul anului bugetar 2017 de Academia de Studii Economice din București, în calitate de autoritate contractantă.  În cadrul Strategiei Anuale de  Achiziții Publice 2017, Direcția Achiziții Publice a elaborat Programul anual al achizițiilor publice 2017 (inclusiv Anexa privind achizițiile directe) utilizat ca instrument managerial pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziții de produse, servicii și lucrări la nivelul Academiei de Studii Economice din București.

DAP_Strategia anuala de achizitii publice

DAP_Programul anual al achizitiilor publice 2017 anexa achizitii directe

DAP_Programul anual al achizitiilor publice 2017

Lucrari de igienizare birouri, sali de curs si laboratoare din imobilul Mihai Eminescu apartinand ASE Bucuresti

REFERITOR ANUNT PUBLICITATE NR. 64480 DIN 22.11.2016, REGASITI ATASAT DOCUMENTELE AFERENTE ACHIZITIEI

Caiet sarcini Eminescu

Formular F1 Renovare Eminescu

Formular F3 Renovare Eminescu

instructiuni Ofertanti lucrari Mihai Eminescu

model contract achizitie lucrari Eminescu

Anexa 2 Formulare M. Eminescu

Lucrari de inlocuire tevi conducte apa si caldura in camere si subsol, inlocuire tubulatura ghena, reabilitare termica, proiectare pentru reabilitare termica si obtinere autorizatie de construire pentru camin Timonierului apartinand ASE Bucuresti

Referitor anunt publicitate numar 60445/07.11.2016 din SEAP, regasiti atasat documentele aferente achizitiei.

Timonierului Instructiuni Ofertanti

Anexa 2 Formulare Timonierului

Formular F1 Timonierului

Formular F3

model contract achizitie lucrari Timonierului

caiet sarcini partea 1

caiet sarcini partea 2

 

Ofertele se vor depune pana pe data de 11.11.2016 ora 13:00.

RASPUNS CLARIFICARI „SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE ŞI REÎNCĂRCARE STINGĂTOARE PENTRU IMOBILELE DIRECŢIEI TEHNICE ŞI DIRECŢIEI SOCIALE DIN CADRUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI” – COD CPV 50410000-2

In urma solicitarilor de clarificari trimise, aveti atasat cele doua (2) seturi de  raspuns la clarificari.

CLARIFICARE SET 1

CLARIFICARE SET 2

Documente atasate

„SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE ŞI REÎNCĂRCARE STINGĂTOARE PENTRU IMOBILELE DIRECŢIEI TEHNICE ŞI DIRECŢIEI SOCIALE DIN CADRUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI” – COD CPV 50410000-2

Caiet de sarcini

Formulare

Invitatie de participare

Erata la Invitatia de  participare nr.3971/15.09.2016 :

Se  prelungeste termenul de de depunere/primire ( pct.8 al invitatiei de participare nr.3971/15.09.2016)  a  ofertelor pana la 23.09.2016, ora 13.00.

Eventualele clarificari se pot solicita autoritatii contractante pana pe data de 21.09.2016, la adresa de email: achizitiipublice@ase.ro

LUCRARI DE REPARATII TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN PENTRU IMOBILELE DIN CADRUL DIRECTIEI SOCIALE ALE A.S.E. BUCURESTI: CAMIN C1-C2 AGRONOMIE, CAMINE MOXA D SI E, CAMINE BELVEDERE A6, A7, A8, CAMIN CASA DE OASPETI – BLOC 831, CAMIN COVASNA, CANTINA MOXA

Invitatie participare

ANEXA_2_MODELE-DE-FORMULARE-LUCRARI-DE-REPARATII-TAMPLARIE PVC DIR. SOCIALA

Anexa 1_Deviz PVC_Dir. Sociala

Caiet de sarcini si cantitati de lucrari

Erata la Invitatia de  participare nr.3875/09.09.2016 :

Se  prelungeste termenul de de depunere/primire a  ofertelor pana la 19.09.2016, ora 14.00