Category Archives: Anunturi

Repostare – Achizitie servicii de reparatii si intretinere parc auto ASE Bucuresti cu piese incluse (anunt publicitate SEAP nr 88145/20.04.2017)

Caiet de Sarcini

Caiet de Sarcini

Formular 1 – Scrisoare de inaintare

Formular 2 – Declaratie de eligibilitate

Formula 3 – Formular de oferta

Formular 4 – Draft Contract

Instructiuni Ofertanti

 

Achizitie de servicii de reparatii cu piese incluse pentru ascensoare

Instructiuni si conditii ofertanti – reparatii ascensoare ASE

Caiet de Sarcini reparatii ascensor Moxa E

Caiet de Sarcini reparatii ascensor Moxa 5-7

Formular 1 – Scrisoare de inaintare

Formular 2 – Declaratie de eligibilitate

Formular 3- Formula oferta

Reluare – Achizitie servicii de reparatii si intretinere parc auto ASE Bucuresti cu piese incluse

Caiet de Sarcini

Caiet de Sarcini

Formular 1 – Scrisoare de inaintare

Formular 2 – Declaratie de eligibilitate

Formula 3 – Formular de oferta

Formular 4 – Draft Contract

Instructiuni ofertantiCaiet de Sarcini Caiet de Sarcini Formular 1 Scrisoare de inaintare Formular 2 – Declaratie de eligibilitate Formular 3 – Formular oferta Formular 4 – Draft Contract instructiuni si conditii ofertanti

Achizitie servicii de reparații și întreținere parc auto ASE București cu piese incluse

Aveti atasat documentele de participare privind achizitia de servicii de reparații și întreținere parc auto ASE București cu piese incluse.

Termen limita de depunere a ofertelor: 11.04.2017, ora 14:00.

Caiet de Sarcini

Caiet de Sarcini

Formular 1 Scrisoare de inaintare

Formular 2 – Declaratie de eligibilitate

Formular 3 – Formular oferta

Formular 4 – Draft Contract Instructiuni ofertanti

Achizitie servicii dezinsectie si deratizare

Referitor la Anuntul de publicitate SEAP nr.   83128  din 28.03.2017   –  anunt  privind achizitia   de  servicii dezinsectie –deratizare, publicat la adresa www.e-licitatie.ro, sectiunea Publicitate.Anunturi) , regasiti atasat documentele aferente achizitiei:

  • Caiet de sarcini
  • Instructiuni ofertanti
  • Model Contract si Anexe
  • Formulare (sheet –uri Excel):  Formular 1-  Centralizator de preturi, functie de suprafete si numar de prestatii (treceri);  Formular 2 –  Fundamentare preturi unitare (lei/mp); Formular 3 – Cantitate de insecticid/raticid utilizate la 1 trecere, functie de suprafetele pe    care se aplica

Strategia Anuala de Achizitii Publice 2017

În conformitate cu prevederile art. 11, alin 2 din HG 395/2016, Academia de Studii Economice din București, prin Direcția Achiziții Publice, a realizat Strategia anuală de Achiziții Publice 2017 în luna decembrie 2016. Strategia Anuală de Achiziții Publice 2017 cuprinde totalitatea proceselor de achiziție publică de produse, servicii și lucrări planificate a fi lansate și/sau derulate pe parcursul anului bugetar 2017 de Academia de Studii Economice din București, în calitate de autoritate contractantă.  În cadrul Strategiei Anuale de  Achiziții Publice 2017, Direcția Achiziții Publice a elaborat Programul anual al achizițiilor publice 2017 (inclusiv Anexa privind achizițiile directe) utilizat ca instrument managerial pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziții de produse, servicii și lucrări la nivelul Academiei de Studii Economice din București.

DAP_Strategia anuala de achizitii publice

DAP_Programul anual al achizitiilor publice 2017 anexa achizitii directe

DAP_Programul anual al achizitiilor publice 2017