Cerere de oferte achiziție bunuri „ECHIPAMENTE INFORMATICE”- proiectul privind învățământul secundar (ROSE) – schema de granturi competitive pentru sprijin acordat studenților (SGCU-SS)– ACORD DE GRANT NR. 396/SGU/SS/III/08.09.2023

Beneficiarul Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru
Universitati derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de bunuri pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte de bunuri „ECHIPAMENTE INFORMATICE” în beneficiul subproiectului ”Ecoul adaptabilității în mediul universitar”, acord de grant NR.396/SGU/SS/III/08.09.2023

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele de participare  anexate.

Achiziție de ”Materiale suport tehnic”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Materiale suport tehnic”, cod CPV 32420000-3 Echipament de reţea (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până la cel târziu 01.04.2024, ora 10:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” pe pachet complet, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini și invitația de participare.

NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARȚIALE! SE VA OFERTA PACHET COMPLET.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin comandă fermă.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

NOTĂ:

Referirile la o anumită marcă, precum și specificațile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent». Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marcă sau producător.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

RAPORT DE EVALUARE ȘI REZULTAT- SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI studenți/masteranzi/ doctoranzi/alumni – Anul I și Anul II– Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS) – Acord de grant nr. 413/SGU/SS/III/ 30.10.2023

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind selectia scrisorilor de interes pentru consultanti individuali in beneficiul  subproiectului  „Performanță și continuitate pentru cariera de manager (MANPro II)” privind Invatamantul Secundar – Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS)  – Acord de grant nr. 413/SGU/SS/III/ 30.10.2023, in urma transmiterii Invitatiei la selectia de consultant individuali din 06.02.2024, avand ca termen limita de depunere, data de 13.02.2024, ora 14.00.

Atribuirea contractelor de consultanță, a avut la bază procedura de selecție de consultanți individuali, finalizată cu încheierea a două contracte de consultanță, după cum urmează:

-contract civil de consultanță încheiat cu BREAZU Andreea, domiciliată în jud. Vaslui, Mun. Bârlad cu o valoare de 17.875 lei (275 ore /proiect), contract cu valabilitate până la 30.09.2024.

-contract civil de consultanță încheiat cu MONCEA Mădălina Ioana, domiciliată în București, sector 1, cu o valoare de 17.875 lei (275 ore /proiect), contract cu valabilitate până la 30.09.2024.

Achiziție de ”MOBILIER” în beneficiul proiectului „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Corpului C2(B), S+P+3E, săli de curs”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”MOBILIER” în beneficiul proiectului „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Corpului C2(B), S+P+3E, săli de curs”, cod CPV 39130000-2 –  Mobilier de birou (Rev.2); 39134000-0 –  Mobilier pentru computer (Rev.2); 34928400-2 – Mobilier urban (Rev.2); 39160000-1Mobilier scolar (Rev.2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 01.03.2024, ora 12:00 la sediul autorității contractante din Piața Romană nr. 6, Sector 1, București, Registratura ASE sau la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin semnarea unui contract de furnizare.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Persoană de contact pentru clarificări (dacă sunt neceare): Papa Georgiana-Cristina, tel. 0728.881.156

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI studenți/masteranzi/doctoranzi/alumni – Anul I și Anul II– Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS) – Acord de grant nr. 413/SGU/SS/III/ 30.10.2023

În baza Acordului de Grant nr. 413/SGU/SS/III/ 30.10.2023, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Academia de Studii Economice din București a accesat în cadrul Schemei de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS) derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 372.225,00 lei pentru implementarea subproiectului „Performanță și continuitate pentru cariera de manager (MANPro II)”.

Academia de Studii Economice din București invită consultanți eligibili (”Consultanți”) – studenți/masteranzi/doctoranzi/alumni să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor de consultanta, in cadrul proiectului mai sus menționat, in condițiile specificate in lnvitația de participare si Termenii de Referință anexați.

RAPORT DE EVALUARE – Cerere de oferte achiziție bunuri „KIT STUDENT”- proiectul privind învățământul secundar (ROSE) – schema de granturi competitive pentru sprijin acordat studenților (SGCU-SS)– ACORD DE GRANT NR. 396/SGU/SS/III/08.09.2023

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind analiza ofertelor sosite pentru achiziția de „KIT STUDENT” – proiectul privind învățământul secundar (ROSE) – schema de granturi competitive pentru sprijin acordat studenților (SGCU-SS) – ACORD DE GRANT NR. 396/SGU/SS/III/08.09.2023, în urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte din 13.12.2023, avand ca termen limita de depunere, data de 21.12.2023, ora 13.00. Achiziția a fost atribuită operatorului economic SC TRIMA-BIROTICA & PAPETARIE SRL, cu o valoare totală ofertată de 84.370 lei fără TVA.

Achiziție de ”MOBILIER” în beneficiul proiectului „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Corpului C2(B), S+P+3E, săli de curs”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”MOBILIER” în beneficiul proiectului „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Corpului C2(B), S+P+3E, săli de curs”, cod CPV 39130000-2 –  Mobilier de birou (Rev.2); 39134000-0 –  Mobilier pentru computer (Rev.2); 34928400-2 – Mobilier urban (Rev.2); 39160000-1Mobilier scolar (Rev.2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 18.12.2023, ora 12:00 la sediul autorității contractante din Piața Romană nr. 6, Sector 1, București, Registratura ASE sau la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin semnarea unui contract de furnizare.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Persoană de contact pentru clarificări (dacă sunt neceare): Papa Georgiana-Cristina, tel. 0728.881.156

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Cerere de oferte achiziție bunuri „KIT STUDENT”- proiectul privind învățământul secundar (ROSE) – schema de granturi competitive pentru sprijin acordat studenților (SGCU-SS)– ACORD DE GRANT NR. 396/SGU/SS/III/08.09.2023

Beneficiarul Academia de Studii Economice
din Bucuresti
, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, a
primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru
Universitati derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi
intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de bunuri
pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte
 de bunuri „KIT STUDENT” în beneficiul subproiectului ”Ecoul
adaptabilității în mediul universitar”
, acord de grant NR.396/SGU/SS/III/08.09.2023

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in
documentele de participare  anexate.

RAPORT DE EVALUARE ŞI REZULTAT – SELECŢIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI

 STUDENŢI DOCTORANZI/DOCTORI ÎN ECONOMIE (1 EXPERT TEMATIC ŞI  1 TUTORE) – proiectul privind învățământul secundar (ROŞE) – schema de granturi competitive pentru sprijin acordat studenților (SGCU-SS)– ACORD DE GRANT NR. 396/SGU/SS/III/08.09.2023

Ataşat găsiţi raportul de evaluare privind selecţia scrisorilor de interes pentru consultanți individuali studenţi doctoranzi/doctori în economie în beneficiul subproiectului : Ecoul adaptabilității în mediul  în beneficiul proiectului, în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – AG 396/SGU/SS/III/08.09.2023, Schema de Granturi ROSE, în urma transmiterii Invitației la Selecţia  de consultanți individuali studenţi doctoranzi/doctori în economie (1 expert tematic şi  1 tutore), având ca termen de depunere, data 17.11.2023 de ora 13:00.

Atribuirea contractelor de consultanţă, a avut la bază procedura de selecţie de consultanţi individualui, finalizată cu încheierea a două contracte de consultanţă, după cum urmează:

  • Contract civil de consultanţă expert thematic încheiat cu CONSTANTIN MARIUS, domiciliat în Str, Strigăturii, nr.1, Sector 6, Bucureşti, cu o valoare de 10.800,00 (ore 120 /proiect), contract cu valabilitate până la data de 13.06.2024
  • Contract civil de consultanţă tutore încheiat cu DEACONU MADALINA-ELENA, domiciliat în Str. Daliei, nr.3, comuna Dridu, Judeţul Ialomiţa, cu o valoare de 14.400,00 (ore 160 /proiect), contract cu valabilitate până la data de 13.08.2024

Achiziție de ”MOBILIER” în beneficiul proiectului „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Corpului C2(B), S+P+3E, săli de curs”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”MOBILIER” în beneficiul proiectului „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Corpului C2(B), S+P+3E, săli de curs”, cod CPV 39130000-2 –  Mobilier de birou (Rev.2); 39134000-0 –  Mobilier pentru computer (Rev.2); 34928400-2 – Mobilier urban (Rev.2); 39160000-1Mobilier scolar (Rev.2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 16.11.2023, ora 12:00 la sediul autorității contractante din Piața Romană nr. 6, Sector 1, București, Registratura ASE sau la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin semnarea unui contract de furnizare.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Persoană de contact pentru clarificări (dacă sunt neceare): Papa Georgiana-Cristina, tel. 0728.881.156

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.