RAPORT DE EVALUARE -CERERE DE OFERTE – Kit învățare online (Anul II) – Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr.174/SGU/NC/II

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind cererea de oferte pentru achizitionarea de Kit-uri pentru învățare online in beneficiul  subproiectului  „De la abandonul universitar la performanţă în Business şi Turism (Perform-BT)”in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar – Acord grant 174/SGU/NC/II- schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte din 13.04.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 22.04.2021, ora 16.00.

Servicii de verificări tehnice periodice la cazanele și supapele de siguranță ale instalațiilor sub presiune

ERATĂ

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 14.05.2021, ora 12:00 la adresele de e-mail carmen.ghitica@ ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Bună ziua,

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  „ Servicii de verificări tehnice periodice la cazanele și supapele de siguranță ale instalațiilor sub presiune”cod CPV 71356100-9– Servicii de control tehnic, fapt pentru care a fost emisă prezenta invitație de participare.

 Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 14.05.2021, ora 10:00 la adresele de e-mail carmen.ghitica@ ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Lucrări de amenajare catedră și sală de lectură Fabiz

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  „ Lucrări de amenajare catedră și sală de lectură Fabiz’’, cod CPV 45453000-7– Lucrări de reparaţii generale şi de renovare, fapt pentru care a fost emisă prezenta invitație de participare.

 Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 14.05.2021, ora 12:00, la adresele de e-mail carmen.ghitica@ ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Răspuns solicitări de clarificări pentru achiziția de “Servicii medicale de testare COVID 19”

Ref:   documentatie de atribuire aferentă achizitiei publice de  Servicii medicale de testare  COVID 19  prin  SELECȚIE DE OFERTE, documentație publicată pe site ul ww.achizițiipublice.ase.ro,  conform Anunţ publicitar SEAP nr. ADV1210759/27.04.2021,  termen limita de depunere a  ofertelor: 06.05.2021, ora 12:00.

   Autoritatea contractanta, Academia de Studii Economice din Bucuresti, formulează   RĂSPUNSURI la solicitările de  clarificări, primite  la documentația aferentă procedurii de achiziție publică mai sus menționată.

SOLICITAREA NR  1

Solicitarea a fost transmisă la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro, în data de 28.04.2021,ora 10.16 de către un operator economic interesat să participe la procedura de achiziție publică mai sus menționată:

Întrebare : putem participa ca si centru medical de medicina muncii in parteneriat cu un laborator a carui acreditare RENAR sa o prezentam in cadrul deocumentelor de calificare?

Răspuns : Așa cum prevede Anunțul SEAP ADV1210759/27.04.2021,   ofertantii au obligatia sa intocmeasca ofertele pentru achizitia de servicii testare covid 19, conform informatiilor prevazute la:  https://achizitiipublice.ase.ro/achizitie-servicii-testare-covid-19/ Conform prevederilor din Instrucțiuni și condiții – Adresa DAP 1551/27.04.2021/cap. 10.4, pct 2 , publicată pe https://achizitiipublice.ase.ro/achizitie-servicii-testare-covid-19/cităm: “Documente care atestă dreptul de practică: (…) (2)  Documente care atestă  că ofertantul  deține un laborator de analize  medicale  propriu,  acreditat RENAR SR EN ISO 15189:2013 sau  are o relația contractuală cu un laborator de analize  medicale acreditat.“ Prin urmare, conform celor citate mai sus, ofertanții pot prezenta documente din care sa rezulte că au o relație contractuală cu un laborator de analize acreditat RENAR SR EN ISO 15189:2013.

Achizitie ,,Obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile – bibliorafturi, dosare, toner, hartie A4 reciclata, hartie A3 reciclata.” în beneficiul proiectului -Optimizarea procedurilor administrative din cadrul Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul, Cod Proiect: 115539

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze materiale consumabile – bibliorafturi, dosare, toner, hartie A4 reciclata, hartie A3 reciclata, în baza prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43 alin (1) (2) din HG 395/2016, în următoarele condiții:

Valoarea estimată maximă a achiziției: 12.310,56 lei fără TVA;

Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.(1) (2) din HG 395/2016);

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Termen limită de transmitere a ofertelor: 11.05.2021, inclusiv.

Ofertele si eventualele clarificari vor fi transmise pe email la adresa achizitiipublice@ase.ro

Achizitie servicii de intretinere si reparatii cu piese incluse pentru utilajele de bucatarie la Complexul Predeal si Cantinele ASE

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze Servicii de intretinere si reparatii cu piese incluse pentru utilajele de bucatarie la Complexul Predeal si Cantinele ASE, în baza prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43 alin (1) (2) din HG 395/2016,în următoarele condiții:

Valoarea estimată maximă a achiziției: 51,260.50 lei fără TVA;

Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Termen limită de transmitere a ofertelor: 07.05.2021, inclusiv.

Data limita de trasmitere a eventualelor clarificari: 05.05.2021, ora 12:30.

Ofertele si eventualele clarificari vor fi transmise pe email la adresa bogdan.constantin@ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Achizitie servicii testare covid 19

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze:

Servicii medicale de testare RT-PCR și Antigen, în vederea diagnosticarii COVID 19 pentru angajații ASE București și Centrele teritoriale, cod CPV 85148000-8/ Servicii de analize medicale  (Rev.2), în următoarele condiții:

 • Modalitatea de achiziție:  SELECȚIE DE OFERTE, prin procedura proprie (P.O. DAP_02/2018), aferentă serviciilor  cuprinse în Anexa 2 la Legea 98/2016.
 • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut per pachet complet de servicii (numar total de testari), în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
 • Termen limită de transmitere a ofertelor: 06.05.2021, ora 12.00
 • Ofertele vor fi transmise pe email la adresele: alice.herscher@ase.ro

Anexe:

–  Instrucțiuni și condiții Instrucțiuni si conditii  privind desfasurarea selecției de oferte – Nr.  D.A.P.1551/27.04.2021

– Caiet de sarcini

– Modele Formulare

– Clauze contractuale proiect                                                         

Achiziție carduri blank

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Carduri blank CR-80-PVC”, cod CPV: 30160000-8 – Carduri magnetice, în următoarele condiții:

 • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
 • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
 • Termen limită de transmitere a ofertelor: 06.05.2021, ora 14:30
 • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: andreea.tancu@ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.
 • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.
 • Transportul până la sediul autorității și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a operatorului economic.
 • Termenul limită de furnizare a produselor: 26.07.2021.
 • Achiziția directă se va realiza prin transmiterea unei comenzi ferme.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Pachet echipamente individuale de protecție (EIP)

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze pachet Echipamente individuale de protecție(EIP) pentru lucrători,  pentru a-i proteja împotriva riscurilor ce apar în îndeplinirea sarcinilor de muncă și care ar putea să le pună în pericol și sănătatea la locul de muncă.

COD CPV 18143000-3 Echipamente de protecţie

Descriere achiziție:

Pachet echipamente individuale de protecție (EIP)

Pachetul este compus din:

 1. Costum damă : bluză și pantalon  – 49 buc
 2. Vestă vătuită – 85 buc
 3. Costum salopetă – 65 buc
 4. Vestă reflectorizantă – 45 buc
 5. Bocanci de protecție cu bombeu metalic – 64 perechi
 6. Mănuși unică folosință latex – 200 perechi
 7. Costum pompieri cu structură ripstop format din jachetă + pantalon + tricou pompier – 4 costume
 8. Cizme cauciuc- protecție apă/noroi – 20 perechi
 9. Mănuși protecție pentru lăcătuși – 150 perechi
 10. Saboți – 60 perechi
 11. Cască protecție construcții – 46 buc

Caracteristicile tehnice ale produselor solicitate sunt detaliate in Anexa atașată.

Valoare estimata 29.382,00 lei fara TVA

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 07.05.2021, ora 12:00 la adresa de mail: achizițiipublice@ase.ro .

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi “prețul cel mai scăzut“.

Dacă oferta va fi declarată câștigătoare, se va solicita operatorului economic postarea acesteia în catalogul SEAP/SICAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Servicii de supraveghere și deservire a sistemului de automatizare al centralelor termice din imobilele Căderea Bastiliei și Virgil Madgearu

Bună ziua,

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  „ Servicii de supraveghere și deservire a sistemului de automatizare al centralelor termice din imobilele Căderea Bastiliei și Virgil Madgearu”, cod CPV 71700000-5– Servicii de monitorizare şi de control, fapt pentru care a fost emisă prezenta invitație de participare.

 Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 22.04.2021, inclusiv, la adresele de e-mail carmen.ghitica@ ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.