Achizitie servicii de intretinere si reparatii cu piese incluse pentru utilajele de bucatarie la Complexul Predeal si Cantinele ASE

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze Servicii de intretinere si reparatii cu piese incluse pentru utilajele de bucatarie la Complexul Predeal si Cantinele ASE, în baza prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43 alin (1) (2) din HG 395/2016,în următoarele condiții:

Valoarea estimată maximă a achiziției: 51,260.50 lei fără TVA;

Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Termen limită de transmitere a ofertelor: 07.05.2021, inclusiv.

Data limita de trasmitere a eventualelor clarificari: 05.05.2021, ora 12:30.

Ofertele si eventualele clarificari vor fi transmise pe email la adresa bogdan.constantin@ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.