Achizitie servicii testare covid 19

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze:

Servicii medicale de testare RT-PCR și Antigen, în vederea diagnosticarii COVID 19 pentru angajații ASE București și Centrele teritoriale, cod CPV 85148000-8/ Servicii de analize medicale  (Rev.2), în următoarele condiții:

  • Modalitatea de achiziție:  SELECȚIE DE OFERTE, prin procedura proprie (P.O. DAP_02/2018), aferentă serviciilor  cuprinse în Anexa 2 la Legea 98/2016.
  • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut per pachet complet de servicii (numar total de testari), în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
  • Termen limită de transmitere a ofertelor: 06.05.2021, ora 12.00
  • Ofertele vor fi transmise pe email la adresele: alice.herscher@ase.ro

Anexe:

–  Instrucțiuni și condiții Instrucțiuni si conditii  privind desfasurarea selecției de oferte – Nr.  D.A.P.1551/27.04.2021

– Caiet de sarcini

– Modele Formulare

– Clauze contractuale proiect