Achizitie ,,Obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile – bibliorafturi, dosare, toner, hartie A4 reciclata, hartie A3 reciclata.” în beneficiul proiectului -Optimizarea procedurilor administrative din cadrul Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul, Cod Proiect: 115539

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze materiale consumabile – bibliorafturi, dosare, toner, hartie A4 reciclata, hartie A3 reciclata, în baza prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43 alin (1) (2) din HG 395/2016, în următoarele condiții:

Valoarea estimată maximă a achiziției: 12.310,56 lei fără TVA;

Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.(1) (2) din HG 395/2016);

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Termen limită de transmitere a ofertelor: 11.05.2021, inclusiv.

Ofertele si eventualele clarificari vor fi transmise pe email la adresa achizitiipublice@ase.ro