ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
- DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -

Bine ati venit pe site-ul

Directiei Achizitii Publice

din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Ultimele anunturi

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

RAPORT DE EVALUARE -SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI (studenți și doctoranzi) Anul II– Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr.174/SGU/NC/II

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind selectia scrisoarilor de interes pentru consultanti individuali in beneficiul  subproiectului  „De Ia abandonul universitar Ia performanta in Business si Turism (Perform-BT)”in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar – Acord grant 174/SGU/NC/II- schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei la selectia de consultant individuali din 03.02.2020, avand ca termen limita de depunere, data de 12.02.2020, ora 16.00.

Citeste»

RAPORT DE EVALUARE -SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI (experți mediul de afaceri) Anul II – Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr.174/SGU/NC/II

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind selectia scrisoarilor de interes pentru consultanti individuali in beneficiul  subproiectului  „De Ia abandonul universitar Ia performanta in Business si Turism (Perform-BT)”in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar – Acord grant 174/SGU/NC/II- schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei la selectia de consultant individuali din 03.02.2021, avand ca termen limita de depunere, data de 12.02.2021, ora 16.00.

Citeste»

Achiziție de servicii de medicina muncii (LOT 1) și servicii medicale de testare covid (LOT 2)

Modalitatea de achiziție:  SELECȚIE DE OFERTE, prin procedura proprie (P.O. DAP_02/2018), aferentă serviciilor  cuprinse în Anexa 2 la Legea 98/2016. Criteriul de atribuire pe fiecare lot: ”prețul cel mai scăzut per pachet complet de servicii”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietele de sarcini și Instrucțiuni și condiții ; Termen limită de transmitere a ofertelor: 11.03.2021, ora 09:00 Ofertele vor fi transmise pe email la adresele: alice.herscher@ase.ro Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră. Anexe:

Citeste»

Achiziție consumabile de uz alimentar

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Consumabile de uz alimentar”, cod CPV: 39222100-5 – Articole de catering de unică folosință (Rev. 2), în următoarele condiții: Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016); Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut per pachet complet”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei; Termen limită de transmitere a ofertelor: 11.03.2021, ora 12:00 Ofertele vor fi transmise pe email la adresele: andreea.tancu@ase.ro și cristina.niculie@ase.ro. Oferta dumneavoastră va fi transmisă

Citeste»

Achizitie servicii furnizare cablu TV pentru caminele ASE

Academia de Studii Economice din București, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să achiziționeze servicii de furnizare cablu TV pentru caminele ASE din cadrul Directiei Sociale. Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 26.02.2021, ora 12:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro. Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative. Contractul va fi valabil de la data data semnarii acestuia de catre ambele parti pana la data de 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, pana la data de 30.04.2022. Valoarea estimata a achizitiei 85.650,00 lei fara TVA.

Citeste»

Publicații periodice românești și străine (reviste,ziare)

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Publicații periodice românești și străine (reviste,ziare)”, cod CPV 22200000-2 – Ziare, reviste specializate, periodice si reviste(Rev.2) Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate. Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 25.02.2021, inclusiv, la adresele de e-mail cristina.niculie@ase.ro și carmen.ghitica@ase.ro. Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA. Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” per titlu (ISSN), cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini. În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP. Achiziția se va finaliza prin contract. Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile

Citeste»

Cerere de oferte achiziție „Hârtie pentru instruire”grant 223/SGU/NC/II / 2019 – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de „Hârtie pentru instruire” în beneficiul subproiectului „ Creșterea performanței sistemului educațional universitar prin reducerea abandonului academic (ROSE-FABIZ)”- Acord de grant nr. 223/SGU/NC/II /2019. Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare  anexata.

Citeste»

Achiziție Echipamente informatice, ce constau în Tablete

Academia de Studii Economice din București, organizează, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru echipamente informatice, în beneficiul proiectului, “Dezvoltarea  abilităților antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor economice”, POCU/380/6/13/125015,în următoarele condiții: Valoarea estimata maxima a achizitiei: 80.924,10 lei fara TVA; Cantitate- 107 tablete; Cod CPV: 30213100-6 Computere portabile (Rev.2); Caracteristici tehnice si informatii suplimentare – conform specificații atașate Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”; Termen de livrare: 5 zile; Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fara TVA Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative. Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră. Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare, conform documentelor anexate.

Citeste»

Cerere de oferte achiziție „Materiale de învățare – ateliere de lucru” Anul II- acord de grant 174/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de „Materiale de învățare – ateliere de lucru” Anul II în beneficiul subproiectului „De la abandonul universitar la performanţă în Business şi Turism (Perform-BT)”Acord de grant nr. 174/SGU/NC/II Operatorii economici pot transmite oferta, in conditiile specificate in Invitatia de

Citeste»

Cerere de oferte achiziție „Kit – învățare online”— (Anul II) grant 174/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de ,,Kit – învățare online” (Anul II) în beneficiul subproiectului „De la abandonul universitar la performanţă în Business şi Turism (Perform-BT)” Acord de grant nr. 174/SGU/NC/II. Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare, conform

Citeste»

Contact

Stanislav Cihoschi nr. 5
Sector 1, Bucuresti

+4 021-319.19.01

achizitiipublice@ase.ro