ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
- DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -

Bine ati venit pe site-ul

Directiei Achizitii Publice

din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Ultimele anunturi

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

MOBILIER – Masă cu două scaune și fotoliu pat cu saltea și pernă căptușită

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”MOBILIER – Masă cu două scaune și fotoliu pat cu saltea și pernă căptușită”, cod CPV: 39100000-3 – Mobilier (Rev. 2), în următoarele condiții: Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016); Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut per pachet complet”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei; Termen limită de transmitere a ofertelor: 25.10.2021, inclusiv. Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: achizitiipublice@ase.ro. Oferta dumneavoastră va

Citeste»

SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI– tutori, Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr. 387/SGU/SS/III

În baza Acordului de Grant AG387/SGU/SS/III din data de 15.09.2020 semnat cu MEC-UMPFE, Academia de Studii Economice din București/ Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului a accesat în cadrul Schemei de Granturi Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS) în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, un grant pentru implementarea subproiectului Ecoul adaptabilității în mediul universitar și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor de consilierea a  studenților prin intermediul a doi tutori – consultanți individuali. Academia de Studii Economice din Bucuresti invită consultanți eligibili (”Consultanți”) –să-și exprime interesul de a participa la competiție în

Citeste»

SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI– expert tematic, Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr. 387/SGU/SS/III

În baza Acordului de Grant AG387/SGU/SS/III din data de 15.09.2020 semnat cu MEC-UMPFE, Academia de Studii Economice din București/ Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului a accesat în cadrul Schemei de Granturi Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS) în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, un grant pentru implementarea subproiectului Ecoul adaptabilității în mediul universitar și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor de consiliere a studenților prin intermediul unui expert tematic – consultant individual. Academia de Studii Economice din Bucuresti invită consultanți eligibili (”Consultanți”) –să-și exprime interesul de a participa la competiție în

Citeste»

Achiziție servicii de dezvoltare și suport Moodle

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” servicii de dezvoltare și suport Moodle”, cod CPV: 72212190-7/Servicii de dezvoltare de software educaţional (Rev. 2), în următoarele condiții: Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016); Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale/ a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei; Termen limită de transmitere a ofertelor: 24.09.2021,ora 12.00   Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: alice.herscher@ase.ro. Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA. Achiziția directă se va  finaliza prin transmietrea unei

Citeste»

Achiziție „Laptopuri”

Academia de Studii Economice din București organizează în beneficiul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de furnizare de „Laptopuri”, cod CPV: 30213100-6 – Computere portabile, în următoarele condiții: Valoarea estimată maximă a achiziției: 6.722,68 lei fără TVA; Caracteristici tehnice și informații suplimentare: conform caietului de sarcini și invitației de participare atașate. Operatorii economici pot transmite oferta până la data 22.09.2021, inclusiv, la adresa de e-mail andreea.tancu@ase.ro. Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA. Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative. NOTĂ: Referirile la o

Citeste»

Achiziție ”MOBILIER – Masă cu două scaune și fotoliu pat cu saltea și pernă căptușită”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”MOBILIER – Masă cu două scaune și fotoliu pat cu saltea și pernă căptușită”, cod CPV: 39100000-3 – Mobilier (Rev. 2), în următoarele condiții: Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016); Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut per pachet complet”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei; Termen limită de transmitere a ofertelor: 21.09.2021, inclusiv. Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: achizitiipublice@ase.ro. Oferta dumneavoastră va

Citeste»

Răspuns la solicitare de clarificare pentru achiziția de „Multifuncționale A3 color”

RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARE Ref:   documentație de atribuire aferentă achiziției publice de  „Multifuncționale A3 color”, cod CPV: 30120000-6 – Echipament de fotocopiere și de tipărire offset, documentație publicată pe site-ul ww.achizitiipublice.ase.ro, conform Anunţ publicitar SICAP nr. ADV1236064/01.09.2021, termen limita de depunere a  ofertelor: 08.09.2021, inclusiv. Autoritatea contractantă formulează următorul RĂSPUNS la solicitarea de clarificare primită la documentația aferentă achiziției mai sus menționate. SOLICITAREA NR  1 Întrebare 1: In caietul de sarcini, specificatiile tehnice includ „caracteristici generale”, respectiv Functii principale: Fax si Conectivitate: Wi-Fi. Va rugam sa ne precizati daca imprimanta multifunctionala trebuie sa fie livrata cu fax si modul wifi sau doar compatibila cu

Citeste»

Răspunsuri la solicitări de clarificări pentru achiziția de „Multifuncționale A3 color”

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI Ref:   documentație de atribuire aferentă achiziției publice de  „Multifuncționale A3 color”, cod CPV: 30120000-6 – Echipament de fotocopiere și de tipărire offset, documentație publicată pe site-ul ww.achizitiipublice.ase.ro, conform Anunţ publicitar SICAP nr. ADV1236064/01.09.2021, termen limita de depunere a  ofertelor: 08.09.2021, inclusiv. Autoritatea contractantă formulează următoarele RĂSPUNSURI la solicitările de clarificări, primite la documentația aferentă achiziției mai sus menționate. SOLICITAREA NR  1 Întrebare 1: Referitor la cerinte caietului de sarcini “MANEVRARE HARTlE : Capacitate hartie intrare (coli) 350 | Capacitate hartie iesire (coli) 1350 “. Avand in vedere ca majoritatea echipamentelor au capacitatea tavilor de intrare mai mare sau egala cu a

Citeste»

Achiziție „Sistem de calcul PC”

Academia de Studii Economice din București organizează în beneficiul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de furnizare de „Sisteme de calcul PC”, cod CPV: 30213400-9 – Unități centrale de procesare pentru computere personale, în următoarele condiții: Valoarea estimată maximă a achiziției: 5.882,34 lei fără TVA; Caracteristici tehnice și informații suplimentare: conform caietului de sarcini și invitației de participare atașate. Operatorii economici pot transmite oferta până la data 08.09.2021, inclusiv, la adresa de e-mail andreea.tancu@ase.ro. Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA. Nu se

Citeste»

Achiziție „Multifuncționale A3 color”

Academia de Studii Economice din București organizează în beneficiul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de furnizare de „Multifuncționale A3 color”, cod CPV: 30120000-6 – Echipament de fotocopiere și de tipărire offset, în următoarele condiții: Valoarea estimată maximă a achiziției: 30.252,09 lei fără TVA; Caracteristici tehnice și informații suplimentare: conform caietului de sarcini și invitației de participare atașate. Operatorii economici pot transmite oferta până la data 08.09.2021, inclusiv, la adresa de e-mail andreea.tancu@ase.ro. Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA. Nu se acceptă

Citeste»

Contact

Stanislav Cihoschi nr. 5
Sector 1, Bucuresti

+4 021-319.19.01

achizitiipublice@ase.ro