ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
- DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -

Bine ati venit pe site-ul

Directiei Achizitii Publice

din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Ultimele anunturi

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Laptopuri

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  Echipamente IT- Laptopuri necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din cadrul proiectului “Stagii de practica pentru studentii in economie si administratie publica ECOPRAC” cod CPV 30213100-6 – Computereportabile. OBIECTUL ACHIZITIEI Furnizarea de Echipamente IT- Laptopuri- 2 buc conform caiet de sarcini atasat Valoarea estimată a achiziției este de 6.722,68 lei fără TVA. Caracteristicile tehnice : conform Caiet de sarcini atașat. Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 26.05.2020, ora 15:00 la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro . Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA. Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” cu condiția respectării celorlalte criterii

Citeste»

Videoproiectoare

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  Echipamente IT- Videoproiectoare necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din cadrul proiectului “Stagii de practica pentru studentii in economie si administratie publica ECOPRAC” cod CPV 38652120-7 – Videoproiectoare. OBIECTUL ACHIZITIEI Furnizarea de Echipamente IT- Videoproiectoare- 2 buc conform caiet de sarcini atasat Valoarea estimată a achiziției este de 4.201,68 lei fără TVA. Caracteristicile tehnice : conform Caiet de sarcini atașat. Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 26.05.2020, ora 15:00 la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro . Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA. Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” cu condiția respectării celorlalte criterii

Citeste»

Multifunctionale

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  Echipamente IT- Multifunctionale necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din cadrul proiectului “Stagii de practica pentru studentii in economie si administratie publica ECOPRAC” cod CPV 30120000-6 – Echipament de fotocopiere si de tiparire offset. OBIECTUL ACHIZITIEI Furnizarea de Echipamente IT- Multifunctionale- 2 buc conform caiet de sarcini atasat Valoarea estimată a achiziției este de 20.168,06 lei fără TVA. Caracteristicile tehnice : conform Caiet de sarcini atașat. Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 26.05.2020, ora 15:00 la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro . Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA. Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai

Citeste»

Computere Desktop

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  Echipamente IT- Computere Desktop necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din cadrul proiectului “Stagii de practica pentru studentii in economie si administratie publica ECOPRAC” cod CPV 30213300-8– Computer de birou. OBIECTUL ACHIZITIEI Furnizarea de Echipamente IT- Computere Desktop- 2 buc conform caiet de sarcini atasat Valoarea estimată a achiziției este de 5.693,28 lei fără TVA. Caracteristicile tehnice : conform Caiet de sarcini atașat. Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 26.05.2020, ora 15:00 la adresa de mail:achizitiipublice@ase.ro . Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA. Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut” cu condiția

Citeste»

Servicii de elaborare ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) – lucrări de reabilitare imobil Macedonski’’

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenționează sa achiziționeze Servicii de elaborare ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) – lucrări de  reabilitare imobil Macedonski’’ din Intrarea Macedonski, nr.2, sector 1, București pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. Informații suplimentare se regăsesc în caietul de sarcini atașat. Operatorii economici pot transmite oferta în condițiile specificate în caietul de sarcini şi în Invitația de participare anexate pana la data 27.05.2020, inclusiv, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro. Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA. În urma evaluării

Citeste»

RAPORT DE EVALUARE -SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI (doctoranzi) – Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr.198/SGU/NC/II

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind selectia scrisorilor de interes pentru consultanti individuali in beneficiul  subproiectului  „Prevenirea abandonului școlar – succes și performanță în învățământul universitar în economie și afaceri internaționale” PERFORMREI in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar – Acord grant 198/SGU/NC/II- schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei la selectia de consultanti individuali din 25.02.2020, avand ca termen limita de depunere, data de 06.03.2020, ora 10.00.

Citeste»

RAPORT DE EVALUARE -CERERE DE OFERTE – Materiale de învățare (anul I) – Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr.227/SGU/NC/II

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind cererea de oferte pentru achizitionarea de Materiale de invatare pentru anul I in beneficiul  subproiectului  „Competitivitate și Succes prin Învățare și Educație – CSIE” – Acord grant 227/SGU/NC/II- schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte din 27.03.2020, avand ca termen limita de depunere, data de 07.04.2020, ora 16.00.

Citeste»

Achizitie „Lucrari de reparatii capitale lifturi aflate in imobilul Virgil Madgearu”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Lucrari de reparatii capitale lifturi aflate in imobilul Virgil Madgearu”, cod CPV: 45453000‐7 ‐ Lucrări de reparații generale și de renovare , in urmatoarele conditii: Valoarea estimata maxima a achizitiei: 135.000,00 lei fara TVA; Caracteristici tehnice si informatii suplimentare – conform caiet de sarcini atașat Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut” Operatorii economici pot transmite ofertele, in conditiile specificate in caietul de sarcini atasat, pana cel târziu la data de 18.05.2020, ora 9:30, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro Oferta dumneavoastră va fi transmisă

Citeste»

Servicii de expertiză

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze servicii de expertiză tehnică lucrări de restaurare fațadă și hidroizolație subsol, tipografie și verificarea instalațiilor la imobil Piața Romană nr.6 , cod CPV 71319000-7 – Servicii de expertiză. Descriere achiziție: Servicii de expertiză tehnică lucrări de restaurare fațadă și hidroizolație subsol, tipografie și verificarea instalațiilor la imobil Angelescu, Piața Romană nr.6. Caracteristicile tehnice : conform Caiet de sarcini atașat. Valoarea estimată a achiziției este de 130.000,00 lei fără TVA. Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 13.05.2020, ora 13:00 la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro . Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA. Criteriul

Citeste»

Cerere de oferte achiziție „Materiale de învățare – ateliere de lucru” Acord de grant 272/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de „Materiale de învățare – ateliere de lucru” în beneficiul subproiectului : „Șanse de succes pentru studenții contabili din anul I” Acord de grant nr. 272/SGU/NC/II din 25.11.2019.

Citeste»

Contact

Stanislav Cihoschi nr. 5
Sector 1, Bucuresti

+4 021-319.19.01

achizitiipublice@ase.ro