SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE SETURI DE MOBILIER – PROIECT POSDRU ID_142115

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează SELECŢIA DE OFERTE pentru atribuirea unui contract de furnizare de seturi de mobilier, prin modalitatea de cumpărare directă, în beneficiul PROIECTULUI cu titlul “PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ŞI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA” – Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/142115–Beneficiar /Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din Bucureşti

– Termenul limită de depunere/primire a ofertelor: 19.11.2014, ora 15,30 –

Invitatie selectie_seturi mobilier_POSDRU 142115

Caiet de sarcini_seturi mobilier_POSDRU 142115

ANEXA_2_MODEL PROPUNERE FINANCIARĂ_CENTRALIZATOR PREŢURI_SELECTIE_OFERTE_SETURI DE MOBILIER_POSDRU 142115

ANEXA_3_EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE_SELECTIE_OFERTE_SETURI DE MOBILIER_POSDRU_142115