SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE IT&C ŞI PERIFERICE INFORMATICE – PROIECT POSDRU ID_138907

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează SELECŢIA DE OFERTE pentru atribuirea unui contract de furnizare de Echipamente IT&C şi periferice informatice, prin modalitatea de cumpărare directă, în beneficiul PROIECTULUI cu titlul “EXCELENTA IN CERCETAREA STIINTIFICA, INTERDISCIPLINARA, DOCTORALA SI POSTDOCTORALA, IN DOMENIILE ECONOMIC, SOCIAL SI MEDICAL-EXCELIS” – Contract POSDRU/159/1.5/S/138907–Beneficiar /Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din Bucureşti

– Termenul limită de depunere/primire a ofertelor: 20.11.2014, ora 15,30 –

Invitatie selectie oferte_Echip IT-periferice inf_POSDRU 138907

Caiet de sarcini_Echip IT-perif inf_POSDRU 138907

Anexa 2 FORMULAR OFERTĂ_CENTRALIZATOR PREŢURI_ECHIP_IT_PERIFERICE_POSDRU_138907

ANEXA_3_EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE_SELECTIE_OFERTE_ECHIP IT SI PERIFERICE INF_POSDRU_138907