SELECŢIE DE OFERTE ECHIPAMENTE IT&C, PERIFERICE INFORMATICE, ACCESORII ŞI MATERIAL INFORMATIC – PROIECT POSDRU ID_142115

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează SELECŢIA DE OFERTE pentru atribuirea unui contract de furnizare de Echipamente IT&C-periferice informatice-accesorii informatice-material informatic şi Videoproiectoare, prin modalitatea de cumpărare directă, în beneficiul PROIECTULUI cu titlul “PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ŞI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA” – Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/142115–Beneficiar /Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din Bucureşti

– Termenul limită de depunere/primire a ofertelor: 19.11.2014, ora 15,00 –

 

Invitatie selectie oferte_Echip IT-acces-videoproiect_POSDRU 142115

Caiet de sarcini_Echip IT-acces-videoproiect_POSDRU 142115

ANEXA_2_MODEL PROPUNERE FINANCIARĂ_CENTRALIZATOR PREŢURI_SELECTIE_OFERTE_ECHIP SI ACCESORII IT_VIDEOPROIECTOARE_POSDRU 142115

ANEXA_3_EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE_SELECTIE_OFERTE_ECHIP SI ACCESORII IT_VIDEOPROIECTOARE_POSDRU_142115_oct