SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE RECONDIŢIONARE A TÂMPLĂRIEI METALICE (CADRE METALICE FERESTRE / UŞI) AFERENTE IMOBILELOR VIRGIL MADGEARU ŞI ALEXANDRU MACEDONSKI ALE ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza dispoziţiilor Art. 19 şi 19˄1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o selecţie de oferte pentru atribuirea unui contract de prestări de servicii de recondiţionare a tâmplăriei metalice (cadre metalice feerestre / uşi) aferente imobilelor Virgil Madgearu şi Alexandru Macedonski, situate în Calea Dororbanţi nr. 15 – 17 / Aleea poet Al. Macedonski – sectorul 1.

Detaliile cu privire la modul de desfăşurare a selecţiei de oferte, la cerinţele minime obligatorii impuse şi la documentele solicitate operatorilor economici interesaţi să participe, în vederea atribuirii contractului de execuţie de lucrări, se regăsesc în Invitaţia de participare nr. 3032/08.07.2015 (format PDF scanat) precum şi în Anexa 1 (Caietul de sarcini – format PDF scanat) şi Anexa 2 / Anexa 2.1 (Modele formulare – format Word editabil / format PDF), mai jos publicate.

INVITAŢIE_3032_SERVICII RECONDIŢIONARE TÂMPLĂRIE METALICĂ

ANEXA 1_CAIET DE SARCINI SERV RECONDIŢIONARE TÂMPLĂRIE METALICĂ

ANEXA 2_ Modele formulare_SERVICII RECONDIŢIONARE TÂMPLĂRIE METALICĂ_V MADGEARU_Al_MACEDONSKI

ANEXA 2_1_LISTĂ CANTITĂŢI DE EXECUTAT_SERVICII RECONDIŢIONARE TÂMPLĂRIE METALICĂ_V MADGEARU_Al MACEDONSKI