SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE REPARARE A MOBILIERULUI DIDACTIC DIN INCINTA IMOBILULUI VIRGIL MADGEARU AL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza dispoziţiilor Art. 19 şi 19˄1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o selecţie de oferte pentru atribuirea unui contract de prestări de servicii de reparare a mobilierului didactic din incinta imobilului Virgil Madgearu, situat în Calea Dorobanţi nr. 15-17, sectorul 1.

Detaliile cu privire la modul de desfăşurare a selecţiei de oferte, la cerinţele minime obligatorii impuse şi la documentele solicitate operatorilor economici interesaţi să participe, în vederea atribuirii contractului de prestări de servicii, se regăsesc în Invitaţia de participare nr. 3031/08.07.2015 (format PDF scanat) precum şi în Anexa 1 (Caietul de sarcini – format PDF scanat) şi Anexa 2 / Anexa 2.1 (Modele formulare – format Word editabil / format PDF), mai jos publicate.

INVITAŢIE_3031_SERVICII REPARARE MOBILIER DIDACTIC

ANEXA 1_CAIET DE SARCINI_SERVICII REPARARE MOBILIER_V Madgearu

ANEXA 2_ Modele formulare_SERVICII REPARARE MOBILIER DIDACTIC_V MADGEARU

ANEXA 2_1 LISTĂ CANTITĂŢI DE EXECUTAT_SERVICII REPARARE MOBILIER_V MADGEARU