Răspuns solicitări de clarificări pentru achiziția de “Servicii medicale de testare COVID 19”

Ref:   documentatie de atribuire aferentă achizitiei publice de  Servicii medicale de testare  COVID 19  prin  SELECȚIE DE OFERTE, documentație publicată pe site ul ww.achizițiipublice.ase.ro,  conform Anunţ publicitar SEAP nr. ADV1210759/27.04.2021,  termen limita de depunere a  ofertelor: 06.05.2021, ora 12:00.

   Autoritatea contractanta, Academia de Studii Economice din Bucuresti, formulează   RĂSPUNSURI la solicitările de  clarificări, primite  la documentația aferentă procedurii de achiziție publică mai sus menționată.

SOLICITAREA NR  1

Solicitarea a fost transmisă la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro, în data de 28.04.2021,ora 10.16 de către un operator economic interesat să participe la procedura de achiziție publică mai sus menționată:

Întrebare : putem participa ca si centru medical de medicina muncii in parteneriat cu un laborator a carui acreditare RENAR sa o prezentam in cadrul deocumentelor de calificare?

Răspuns : Așa cum prevede Anunțul SEAP ADV1210759/27.04.2021,   ofertantii au obligatia sa intocmeasca ofertele pentru achizitia de servicii testare covid 19, conform informatiilor prevazute la:  https://achizitiipublice.ase.ro/achizitie-servicii-testare-covid-19/ Conform prevederilor din Instrucțiuni și condiții – Adresa DAP 1551/27.04.2021/cap. 10.4, pct 2 , publicată pe https://achizitiipublice.ase.ro/achizitie-servicii-testare-covid-19/cităm: “Documente care atestă dreptul de practică: (…) (2)  Documente care atestă  că ofertantul  deține un laborator de analize  medicale  propriu,  acreditat RENAR SR EN ISO 15189:2013 sau  are o relația contractuală cu un laborator de analize  medicale acreditat.“ Prin urmare, conform celor citate mai sus, ofertanții pot prezenta documente din care sa rezulte că au o relație contractuală cu un laborator de analize acreditat RENAR SR EN ISO 15189:2013.