Contestatii Negociere servicii de paza, protectie si monitorizare

Procedura de Negociere prin publicarea unui anunţ de participare pe site-ul https://www.e-licitatie.ro/, pe pagina “Documente”, la rubrica “Publicitate – Anunţuri” – link-ul https://www.e-licitatie.ro/Public/SpecialNotice/SpecialNoticeList.aspx şi, concomitent, prin publicarea unei Invitaţii de participare pe website-ul propriu al Academiei de Studii Economice din Bucureşti – www.ase.ro/, la link-ul www.achizitiipublice.ase.ro şi prin transmiterea de invitaţii de participare unor prestatori recunoscuţi din domeniu, organizată de autoritatea contractantă pentru atribuirea unui contract de prestări de “SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE” – Categoria serviciilor: 23 – Anexa 2B a OUG 34/2006– cod CPV 79713000-5, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, în condiţiile  respectării dispoziţiilor Art. 35 – 38, Art. 56, Art. 2 alin. (2), Cap. IX din OUG 34/2006 ale OUG 34 / 2006, cu modificările şi completările legislative ulterioare. (Invitaţie de participare ASE: Nr. 264/24.01.2014)

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti informează toţi operatorii economici implicaţi în procedura de negociere pentru atribuirea unui contract de “SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE” despre formularea şi depunerea la CNSC, a urmatoarelor contestatii.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro