ANUNT PRIVIND INITIEREA ACHIZITIEI DE LUCRARI GENERALE DE REPARATII ASUPRA RETELEI EXTERIOARE AFERENTE AGENTULUI TERMIC, APA, CANALIZARE SI HIDRANTI

 

                     Avizat

Dir. General Administrativ 

 

 

INVITAŢIE

                          AUTORITATEA CONTRACTANTA INVITA  POTENTIALII OFERTANTI INTERESATI IN A DEPUNE OFERTE IN VEDEREA REALIZARII ACHIZITIEI PUBLICE DE LUCRARI DE REPARATII   GENERALE SI RENOVARE,  SĂ ÎNTOCMEASCĂ  UN DEVIZ  DE EXECUŢIE ÎN BAZA  LISTEI  DE CANTITĂŢI  ŞI MĂSURĂTORI NECESARE PENTRU EFECTUAREA    ACESTOR  LUCRARI .

LUCRARILE DE REPARATII GENERALE SI RENOVARE INCLUD (FARA A SE LIMITA LA ACESTEA):  reabilitarea retelei exterioare de agent termic, apa rece si apa calda, hidranti, si canalizare pentru alimentarea caminului MOXA E  si izolarea caminelor MOXA A,B si C ce urmeaza a fi demolate, precum si reabilitarea aleilor auto si pietonale din incinta .

LOCATIA  ÎN CARE SE  VOR EXECUTA LUCRĂRILE ESTE: Complex MOXA, str.Mihail Moxa nr.11, BUCURESTI.  

 Operatorii economici interesaţi  să  viziteze  amplasamentele, pot solicita informaţii suplimentare, pe care le consideră indispensabile elaborării ofertei, adresând, în prealabil, o solicitare scrisă ( scrisoare de intentie).

   În urma solicitărilor primite, autoritatea contractantă va  invita operatorii economici să efectueze măsurătorile necesare întocmirii devizelor tehnice.

    În termen de maxim  5 zile de la efectuarea măsurătorilor, ofertanţii  pot  depune oferta tehnico economică şi financiară. Ofertele tehnico-economice ca si scrisorile de intentie  se vor depune la Secretariat Director General, imobilul din strada Stanislav CIHOSCHI NR.5, etaj 3, camera 5306, in zilele de luni-joi orele 08,00-15,00 si vineri intre orele 08,00-12,00 sau pe fax la numarul 021.319.19.85

 PERSOANE DE CONTACT:

 

  1. 1.       Ing. Florian Mogîlă – Director Direcţia Tehnico-Administrativă (tel.: 319.19.00/01 – interior 270; email: florianmogila@ase.ro; 
  2. 2.      Ing. Mari Dugenik – Şef Serviciu Tehnic – Investiţii – tel.: 319.19.00/01 – interior 300; email: mari.dugenik@ase.ro; Scrisorile de intentie se transmit in maxim 3 zile de la publicarea pe site-ul www.achizitiipublice.ase.ro

                              

 

 

Elaborat

Gloria Veresteanu  – Serviciul Achiziţii Publice