CONTESTAŢIE PROCEDURĂ DE NEGOCIERE “SERVICII DE PAZĂ PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE”

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti informează toţi operatorii economici implicaţi în procedura de negociere pentru atribuirea unui contract de “SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE” despre formularea şi depunerea la CNSC, a unei contestaţii, de către unul dintre ofertanţii participanţi. Contestaţia se regăseşte în documentul arhivă rar – format PDF din ataşament (4 file).

 

Notă : Arhiva rar atașată prezentei se deschide doar după salvarea în prealabil pe calculatorul dumneavoastră urmând următoarea procedură: Click dreapta pe icoana arhivei + Save link as (Salvare legatură ca..). Doar în Internet Explorer arhiva se deschide automat la apasarea normală pe icoana  aceasteia.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro