Achizitie ” Servicii pentru digitalizare cărți Editura ASE”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze   Servicii pentru digitalizare cărți Editura ASE”, în baza prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43 alin (1) (2) din HG 395/2016,în următoarele condiții:

Valoarea estimată maximă a achiziției: 102.491,00 lei fără TVA;

Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fara TVA

Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii.

 

Termen limită de transmitere a ofertelor: 18.11.2021, ora 12.

Data limita de trasmitere a eventualelor clarificari: 16.11.2021.

Ofertele si eventualele clarificari vor fi transmise pe email la adresa mariana.minculet@ase.ro.