Achizitie Servicii de asistență și mentenanță pentru sistem informatic integrat de biblioteca TinREAD

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016,  corob cu prev.  art. 43, alin (2) din HG 395/2016, achizitia directa pentru Servicii de  asistență și  mentenanță pentru  sistem informatic integrat de biblioteca TinREAD, cod CPV  72261000-2

Anexe:
–  Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP   639/14.02.2019
–  Caiet de sarcini /Specificații tehnice