Achizitie „Servicii de proiectare si intocmire documentatie in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru Imobilele Cihoschi 9 (sala de sport) si Occidentului 7, Bucuresti.”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, art. 17, alin. (3) din HG 395/2016 si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru „Servicii de proiectare si intocmire documentatie in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru Imobilele Cihoschi 9 (sala de sport) si Occidentului 7, Bucuresti.

caiet_de_sarcini

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164, 165, 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular oferta

Instructiuni_ofertanti

Persoana de contact pentru vizitarea amplasamentului:

Directia Tehnica-Investitii: ing. Florian MOGILA – Director: 072881080