Achizitie Sistem de securitate IT Perimetrala

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru Sistem de securitate IT Perimetrala , Cod CPV: 32580000-2, Denumire cf. Nomenclator: Echipament de prelucrare a datelor
Anexe
– Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP 5745/14.12.2018
– Specificații tehnice