Achiziție ascensor de persoane, cu montaj inclus

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  ”Ascensor de persoane, cu montaj inclus”cod CPV: 42416100-6/Ascensoare (Rev. 2), în următoarele condiții:

  • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
  • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale/ a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
  • Termen limită de transmitere a ofertelor: 27.08.2021, inclusiv.
  • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: alice.herscher@ase.ro.
  • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.
  • Achiziția directă se va  finaliza prin semnarea unui  contract de achizitii publice
  • Nu se accepta oferte partiale/oferte alternative.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.