SET_1_CLARIFICĂRI_SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE AL CĂRUI OBIECT ÎL CONSTITUIE UN „PACHET DE SISTEME PENTRU LABORATOR NEURO-ŞTIINTE” – PROIECT POSDRU ID_138907

Adresă de clarificări Nr. 797/04.03.2015

Autoritatea contractantă precizează că toate condiţiile privind participarea la selecţia de oferte iniţiată pentru atribuirea unui contract de furnizare al cărui obiect îl consitiuie achiziţionarea unui „PACHET DE SISTEME PENTRU LABORATOR NEURO-ŞTIINTE”, în beneficiul PROIECTULUI POSDRU ID_138907 au fost clar şi complet stipulate în Invitaţia de participare nr. 713/27.02.2015, publicată la acest link (http://achizitiipublice.ase.ro/).
Prin urmare, atâta timp cât NU se menţionează, în mod explicit, în cuprinsul invitaţiei de participare sus-menţionate, necesitatea depunerii unei garanţii de bună execuţie, de către ofertantul câştigător al selecţiei de oferte, rezultă că NU se solicită garanţie de bună execuţie pentru viitorul contract de furnizare de produse. Achiziţia se realizează în urma efectuării  selecţiei de oferte, fiind respectate principiile prevăzute la art. 2, alin. (2) din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dar este o cumpărare directă, ce se va realiza în baza prevederilor Art. 19 şi 19 indice 1 din OUG 34/2006.
ECHIPA MANAGERIALĂ A PROIECTULUI POSDRU ID_138907