Achizie servicii dezinsectie si deratizare

Autoritatea contractanta, Academia de Studii Economice din Bucuresti,  transmite catre toti operatorii interesati Invitatia de a depune oferte in vederea achiztionarii de servicii dezinsectie si deratizare, conform specificatiilor din documentele anexate .

Termen depunere oferte : 11.03.2015, ora 16,00

Anexe:

1. Invitatie de particpare  nr. 854/06.03.2015

2. Caiet de sarcini

3. Modele Formulare

4. Model Contract