SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE „MATERIALE ŞI ARTICOLE PENTRU INSTALAŢII SANITARE ŞI PRODUSE CONEXE”, ÎN BENEFICIUL STRUCTURILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ADMINISTRATIVE ALE ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza dispoziţiilor Art. 19 şi 19˄1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o selecţie de oferte pentru atribuirea unui contract de furnizare de produse, având ca obiect MATERIALE ŞI ARTICOLE PENTRU INSTALAŢII SANITARE ŞI PRODUSE CONEXE”, ai cărui beneficiari vor fi structurile organizatorice de învăţământ şi cu activitate administrativă.

Detaliile cu privire la modul de desfăşurare a selecţiei de oferte, la cerinţele minime obligatorii impuse şi la documentele solicitate operatorilor economici interesaţi să participe, în vederea atribuirii contractului de furnizare de produse, se regăsesc în Invitaţia de participare nr. 3150/14.07.2015 (format PDF scanat) precum şi în Anexa 1 (Caietul de sarcini – format PDF scanat şi format Excel – editabil) şi Anexa 2 (Modele formulare – format Word – editabil), mai jos publicate.

Denumire conform Nomenclator CPV (rev. 2) / Cod CPV: a) „Accesorii de ţevărie – COD CPV 44162100-4; b) “Articole sanitare” – COD CPV 44411000-4

ANEXA-2_-Modele-formulare_MAT-SI-ART-PT-INSTALATII-SANITARE-SI-PROD-CONEXE1
ANEXA-1_CAIET-SARCINI_SANITARE_INVATAMANT_ADMINISTRATIV_cu-semnaturi
INVITATIE-DE-PARTICIPARE-SELECTIE-OFERTE-3150_14-07-15_ART_SANITARE_INVATAMANT_ADMINISTRATIV
ANEXA-1_CAIET-SARCINI_SANITARE_INVATAMANT_ADMINISTRATIV