SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE „MATERIALE ŞI ARTICOLE PENTRU INSTALAŢII SANITARE ŞI PRODUSE CONEXE”, ÎN BENEFICIUL STRUCTURILOR DIRECŢIEI SOCIALE (CĂMINE – CANTINE) ALE ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza dispoziţiilor Art. 19 şi 19˄1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o selecţie de oferte pentru atribuirea unui contract de furnizare de produse, având ca obiect MATERIALE ŞI ARTICOLE PENTRU INSTALAŢII SANITARE ŞI PRODUSE CONEXE”, ai cărui beneficiari vor fi structurile organizatorice cu activitate social – CĂMINE şi CANTINE – subordonate Direcţiei Sociale.

Detaliile cu privire la modul de desfăşurare a selecţiei de oferte, la cerinţele minime obligatorii impuse şi la documentele solicitate operatorilor economici interesaţi să participe, în vederea atribuirii contractului de furnizare de produse, se regăsesc în Invitaţia de participare nr. 3149/14.07.2015 (format PDF scanat) precum şi în Anexa 1 (Caietul de sarcini – format PDF scanat şi format Excel – editabil) şi Anexa 2 (Modele formulare – format Word – editabil), mai jos publicate.

Denumire conform Nomenclator CPV (rev. 2) / Cod CPV: a) „Accesorii de ţevărie – COD CPV 44162100-4; b) “Articole sanitare” – COD CPV 44411000-4

ANEXA-1_CAIET-SARCINI-SANITARE_DIRECTIA-SOCIALA
ANEXA-1_CAIET-SARCINI-SANITARE_DIRECTIA-SOCIALA_cu-semnaturi
ANEXA-2_-Modele-formulare_MAT-SI-ART-PT-INSTALATII-SANITARE-SI-PROD-CONEXE
INVITATIE-DE-PARTICIPARE-SELECTIE-OFERTE-3149_14-07-15_ART_SANITARE_DIRECTIA-SOCIALA