SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE „MATERIALE ŞI ARTICOLE PENTRU INSTALAŢII SANITARE ŞI PRODUSE CONEXE”, ÎN BENEFICIUL STRUCTURILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ADMINISTRATIVE ALE ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza dispoziţiilor Art. 19 şi 19˄1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o selecţie de oferte pentru atribuirea unui contract de furnizare de produse, având ca obiect MATERIALE ŞI ARTICOLE PENTRU INSTALAŢII SANITARE ŞI PRODUSE CONEXE”, ai cărui beneficiari vor fi structurile organizatorice de învăţământ şi cu activitate administrativă.

Detaliile cu privire la modul de desfăşurare a selecţiei de oferte, la cerinţele minime obligatorii impuse şi la documentele solicitate operatorilor economici interesaţi să participe, în vederea atribuirii contractului de furnizare de produse, se regăsesc în Invitaţia de participare nr. 3150/14.07.2015 (format PDF scanat) precum şi în Anexa 1 (Caietul de sarcini – format PDF scanat şi format Excel – editabil) şi Anexa 2 (Modele formulare – format Word – editabil), mai jos publicate.

Denumire conform Nomenclator CPV (rev. 2) / Cod CPV: a) „Accesorii de ţevărie – COD CPV 44162100-4; b) “Articole sanitare” – COD CPV 44411000-4

ANEXA-2_-Modele-formulare_MAT-SI-ART-PT-INSTALATII-SANITARE-SI-PROD-CONEXE1
ANEXA-1_CAIET-SARCINI_SANITARE_INVATAMANT_ADMINISTRATIV_cu-semnaturi
INVITATIE-DE-PARTICIPARE-SELECTIE-OFERTE-3150_14-07-15_ART_SANITARE_INVATAMANT_ADMINISTRATIV
ANEXA-1_CAIET-SARCINI_SANITARE_INVATAMANT_ADMINISTRATIV

SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE „MATERIALE ŞI ARTICOLE PENTRU INSTALAŢII SANITARE ŞI PRODUSE CONEXE”, ÎN BENEFICIUL STRUCTURILOR DIRECŢIEI SOCIALE (CĂMINE – CANTINE) ALE ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza dispoziţiilor Art. 19 şi 19˄1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o selecţie de oferte pentru atribuirea unui contract de furnizare de produse, având ca obiect MATERIALE ŞI ARTICOLE PENTRU INSTALAŢII SANITARE ŞI PRODUSE CONEXE”, ai cărui beneficiari vor fi structurile organizatorice cu activitate social – CĂMINE şi CANTINE – subordonate Direcţiei Sociale.

Detaliile cu privire la modul de desfăşurare a selecţiei de oferte, la cerinţele minime obligatorii impuse şi la documentele solicitate operatorilor economici interesaţi să participe, în vederea atribuirii contractului de furnizare de produse, se regăsesc în Invitaţia de participare nr. 3149/14.07.2015 (format PDF scanat) precum şi în Anexa 1 (Caietul de sarcini – format PDF scanat şi format Excel – editabil) şi Anexa 2 (Modele formulare – format Word – editabil), mai jos publicate.

Denumire conform Nomenclator CPV (rev. 2) / Cod CPV: a) „Accesorii de ţevărie – COD CPV 44162100-4; b) “Articole sanitare” – COD CPV 44411000-4

ANEXA-1_CAIET-SARCINI-SANITARE_DIRECTIA-SOCIALA
ANEXA-1_CAIET-SARCINI-SANITARE_DIRECTIA-SOCIALA_cu-semnaturi
ANEXA-2_-Modele-formulare_MAT-SI-ART-PT-INSTALATII-SANITARE-SI-PROD-CONEXE
INVITATIE-DE-PARTICIPARE-SELECTIE-OFERTE-3149_14-07-15_ART_SANITARE_DIRECTIA-SOCIALA

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI ALE UNOR POTENŢIALI OFERTANŢI, INTERESAŢI DE PARTICIPAREA LA SELECŢIILE DE OFERTE NR. 3029, 3030, 3031 şi 3032 – PUBLICATE LA LINK-UL https://achizitiipublice.ase.ro – ÎN DATA DE 08.07.2015 (ANUNŢURI DE PUBLICITATE VOLUNTARĂ SEAP – NR.: 16348, 16349, 16350 ŞI 16351 – DIN DATA DE 08.07.2015)

În fişierele mai jos postate, autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti publică Adresa nr. 3148/14.07.2015 (format PDF scanat), conţinând răspunsurile la solicitările de clarificări ale unor potenţiali ofertanţi, interesaţi de participarea la selecţiile de oferte aferente Invitaţiilor de participare nr. 3029, 3030, 3031 şi 3032 – publicate în cadrul prezentului link – https://achizitiipublice.ase.ro – în data de 08.07.2015 (Anunţuri de publicitate voluntară SEAP – nr.: 16348, 16349, 16350 şi 16351 – din data de 08.07.2015) precum şi Anexa Formularelor prezentate în completare, la solicitarea unui operator economic care a adresat clarificări. 

Adresa-raspunsuri-clarificari_3148_14-07-20151

ANEXA_ADRESA-RASPUNSURI-CLARIFICARI_3148_14-07-151

PROCEDURA DE NEGOCIERE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI SĂ PARTICIPE LA PROCEDURA DE NEGOCIERE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE – INCLUSE ÎN ANEXA NR. 2B A OUG 34/2006:

Venim în întâmpinarea Dumneavoastră cu scopul de a facilita completarea formularelor solicitate prin documentaţia de atribuire – Partea a III- Modele de formulare în format editabil (Word – doc) – fisierul se gaseste in partea de jos a acestui anunt.

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro