PRECIZARI ALE AUTORITATII CONTRACTANTE CU PRIVIRE LA INFORAMATIILE CUPRINSE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DEZINSECTIE SI DERATIZARE

PRECIZARI ALE AUTORITATII CONTRACTANTE CU PRIVIRE LA INFORAMATIILE CUPRINSE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DEZINSECTIE SI DERATIZARE

 

Catre,

Societatile interesate

Pentru a asigura conditiile necesare potentialilor ofertanti pentru pregatirea ofertelor pentru ACHIZITIA DE SERVICII DEZINSECTIE SI DERATIZARE, autoritatea contractanta, Academia de Studii Economice din Bucuresti, face urmatoarele precizari regasite in fisierul PDF atasata prezentului anunt.

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro