ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE

ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE

 

Catre,

Societatile interesate

Având în vedere solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți si precizarile autoritatii contractante referitoare la documentația de atribuire pentru ACHIZIȚIA DE SERVICII DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE, publicate pe pag. www.achizitiipublice.ase.ro, în 08.04.2014 și 09.04.2014, pentru a asigura condiții de transparență și nediscriminare, pentru a asigura o perioadă de timp suficientă pentru pregătirea ofertelor, în conformitate cu prevederile legale, se prelungește termenul de depunere a ofertelor, noul termen limită fiind 30.04.2014, ora 16.00.

În stabilirea noului termen limită de depunere a ofertelor a fost avut în vedere specificul perioadei de depunere a ofertelor, respectiv sărbătorile/ de Paști.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro