INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE TRADUCERE SI SERVICII DE INTERPRETARIAT IN VEDEREA ORGANIZARII ORGANIZARII CURSULUI C2 – GESTIUNEA SI EVALUAREA RESURSELOR UMANE

INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE TRADUCERE  SI SERVICII DE INTERPRETARIAT IN VEDEREA ORGANIZARII ORGANIZARII CURSULUI C2 – GESTIUNEA SI EVALUAREA RESURSELOR UMANE

 

C ă t r e,

                                   Societatile interesate

                                                                   

Academia de Studii Economice din Bucuresti, prin Serviciul Acizitii Publice, intentioneaza sa achizitioneze servicii de traducere  si servicii de interpretariat in vederea organizarii organizarii cursului C2 – Gestiunea si evaluarea resurselor umane, curs prevazut in cadrul proiectului cu titlul „Formarea continua, factor de crestere a capacitatii administrative a Ministerului Finantelor Publice”, cod SMIS 22795, cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”, Axa prioritara 1, Domeniul 1.3 „Imbunatatirea eficacitatii organizationale”.

Serviciile solicitate contin ormatoarele operatiuni:

a)      Traducere suport de curs din limba franceza in limba romana-100 pagini;

b)      Interpretariat din limba franceza in limba romana si din limba romana in liba franceza, traducere consecutiva, ce trebuie efectuata in perioada 05-09 mai 2014, intervalul           orar 08.00-16.00.

Achizitia acestor servicii efectuata in conformitate cu dispozitiile art. 16 – alin. 1 si ale 57- alin. 2, lit a) din O.U.G nr 34/2006 privind achizitiile publice, coroborate cu Anexa 2B/ categ. 27 a aceleiasi ordonante.

Atribuirea se va face in baza pretului cel mai scazut, respectiv valoarea totala in lei fara TVA cea mai scazuta.

Bugetul maxim estimat pentru serviciile solicitate este de 6.665.00 lei fara TVA, respectiv 8.264,60 cu TVA inclusa.

 

Plata se va face dupa remiterea facturii, in contul de trezorerie al prestatorului, in maximum 30 zile de la receptia serviciilor si primirea facturii de la prestator, in conditiile legii 72/2013 si OMFP 2281/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro