INVITAŢIE DE PARTICIPARE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU VERIFICAREA EXECUȚIEI CORECTE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI RESTAURARE PRIN DIRIGINȚI DE ȘANTIER pentru OBIECTIVUL DE INVESTITII : ”CONSOLIDARE,RESTAURARE ȘI EXTINDERE IMOBIL SPAȚII DE EDUCAȚIE ȘI CERCETARE A.S.E BUCUREȘTI IMOBIL PIAȚA ROMANĂ NR.7,SECTOR 1,BUCUREȘTI”

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza dispoziţiilor Art. 19 şi 19˄1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o selecţie de oferte pentru atribuirea unui contract de prestări de servicii de asistență tehnică pentru verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții, instalații și restaurare
prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investitii :”consolidare,restaurare și extindere imobil,spații de educație și cercetare a.s.e bucurești,imobil piața romană nr.7,sector 1,bucurești”.

Detaliile cu privire la modul de desfăşurare a selecţiei de oferte, la cerinţele minime obligatorii impuse şi la documentele solicitate operatorilor economici interesaţi să participe, în vederea atribuirii contractului de prestări de servicii, se regăsesc în Invitaţia de participare nr. 1511/11.04.2016.

Aveti atasate urmatoarele documente:

Invitatie participare A. 1-5 pag

Invitatie participare B. 6-9 pag

Caiet de Sarcini A. 1-5 pag

Caiet de Sarcini B. 6-10pag

Caiet de Sarcini C. 11-15 pag

Anexe caiet de sarcini A. 1-12 pag

Anexe caiet de sarcini B. 13-24 pag

Model Contract A. 1-5 pag

Model Contract B. 6-10 pag

Modele formulare A.1-13 pag

Modele formulare B.14-24 pag

Modele formulare C.25-30 pag

Modele formulare D.31-37 pag

Pentru a sporii eficientizarea completarii documentelor va atasam si documentele in format editabil:

ANEXE_CAIET DE SARCINI_ASIST.TEHNICA_DIRIGINTI_IMOBIL PIATA ROMANA NR.7

CAIET SARCINI ASIST.TEHN.PRIN DIRIGINTI DE SANTIER IMOBIL PIATA ROMANA NR.7

INVITAŢIE_PARTICIPARE_ACHIZIȚIE ASIST_ TEHN_ DIRIGINTI DE SANTIER PIATA ROMANA Nr.7_2016

Modele_Formulare_ASIST.TEHN_PRIN DIRIGINTI DE SANTIER_PIATA ROMANA NR.7