PROCEDURA DE CERERE DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE SI SERVICII DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR DIN IMOBILELE DE INVATAMANT, SPATII ADMINISTRATIVE, CAMINE SI CANTINA ASE

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI SĂ PARTICIPE LA PROCEDURA DE CERERE DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE SI SERVICII DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR DIN IMOBILELE DE INVATAMANT, SPATII ADMINISTRATIVE, CAMINE SI CANTINA ASE:

 

Conform Invitatiei de participare nr. 342520/08.02.2013, postat in SEAP, va informam ca data limita de depunere a ofertelor este 25.02.2013, ora 10:00. Data deschiderii ofertelor este 25.05.2013, ora 12:00.

Documentatia necesara intocmirii ofertelor, invitatia de participare completa precum si alte informatii pot fi descărcate de aici: www.e-licitatie.ro

 

 

Vă mulţumim.

PROCEDURA DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA UNUI ACORD-CADRU DE SERVICII DE ACORDARE A UNEI LINII DE FINANTARE

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI SĂ PARTICIPE LA PROCEDURA DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA UNUI ACORD-CADRU DE SERVICII DE ACORDARE A UNEI LINII DE FINANTARE:

Conform Anuntului de participare nr. 141859/07.02.2013, postat in SEAP, va informam ca data limita de depunere a ofertelor este 27.03.2013, ora 10:00. Data deschiderii ofertelor este 27.03.2013, ora 12:00.

Documentatia necesara intocmirii ofertelor, anuntul de participare complet precum si alte informatii pot fi descărcate de aici: www.e-licitatie.ro

 

 

Vă mulţumim.

PROCEDURA DE NEGOCIERE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI SĂ PARTICIPE LA PROCEDURA DE NEGOCIERE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE – INCLUSE ÎN ANEXA NR. 2B A OUG 34/2006:

Venim în întâmpinarea Dumneavoastră cu scopul de a facilita completarea formularelor solicitate prin documentaţia de atribuire – Partea a III- Modele de formulare în format editabil (Word – doc) – fisierul se gaseste in partea de jos a acestui anunt.

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro

SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE

ANUNŢ !!!

 

 

SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE

(Anexa 2B a OUG 34/2006)

COD CPV: Cod CPV: 79713000-5

 

Lansare procedură de „Negociere prin publicarea unui anunţ de participare pe site-ul propriu şi, concomitent, prin transmiterea de invitaţii de participare, prestatorilor recunoscuţi din domeniu, selecţionaţi din baze de date publice” (website-uri credibile şi actualizate), organizată cu respectarea următoarelor dispoziţii ale  OUG 34 / 2006: Art. 35 – 38, Art. 56,  Art. 2 alin. (2)  şi cap. IX.

 

Invitaţia de participare la procedura de negociere precum şi documentaţia de atribuire pot fi descărcate de aici !!!

Invitatie participare la procedura de negociere

Partea intai Fise de date alea achizitiei

Partea a doua Caiet de sarcini

Partea a treia Modele de formulare