Achiziție imobil situat în București, Piața Romană nr. 8, Sector 1 (imobilul identificat conform documentelor cadastrale pe două adrese – Piața Romană nr. 8 sau bd. Dacia nr. 35)