Achiziție de “Servicii de amenajare spații Complex Expozițional pentru evenimentele ce se vor derula cu ocazia împlinirii a 110 ani de la înființarea ASE”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze “Servicii de amenajare spații Complex Expozițional pentru evenimentele ce se vor derula cu ocazia împlinirii a 110 ani de la înființarea ASE”.

Caracteristicile tehnice : conform Invitației de participare și Caietului de sarcini atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu la data de  14.10.2022, ora 11:00. Ofertele vor fi transmise în plic închis la sediul autorității contractante din Piața Romană nr. 6, Sector 1, București, Registratura ASE sau la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini anexat prezentei.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Pentru solicitări de clarificări vă rugăm să le transmiteți la adresa achizitiipublice@ase.ro, sau telefonic, la nr. 0733.103.670 D-nul Constantin BEJINARIU, Director Achiziții Publice.