RAPORT DE EVALUARE – achiziție Echipamente informatice (laptopuri), an III – grant 222/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind analiza ofertelor sosite pentru achiziția de bunuri „Echipamente informatice (laptopuri) “ Anul IIIîn beneficiul subproiectului ”Responsabilitate, Originalitate, Solidaritate și Etică – Familiarizarea studenților expuși riscului de Abandon cu valorile unui Mediu academic Performant, competitiv și incluziv – ROSE@FAMP”, privind Invătământul Secundar (ROSE) – Acord grant 222/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE, în urma transmiterii Invitatiei de participare la cererea de oferte din 17.05.2022, avand ca termen limita de depunere, data de 23.05.2022, ora 11.00. Achiziția a fost atribuită operatorului economic SC MTV ECOLE IT SRL, cu o valoare totală ofertată de 19.800 lei fără TVA.