Servicii de învățare practică, materializate sub forma unei platforme de invatare gamificata online, modul de gamificare Vrunners” în cadrul proiectului POCUU/626/6/133138 – Practica inteligent dezvoltarea ta – PRIDE-U

Academia de Studii Economice din București, prin proiectul “Practica inteligent dezvoltarea ta – PRIDE-U”, intenționează să achiziționeze “Servicii de învățare practică, materializate sub forma unei platforme de invatare gamificata online, modul de gamificare Vrunners”, în baza prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43, alin. (1) si (2) din HG 395/2016.

Operatorii economici interesati sa participe pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini si invitatia de participare, anexate