Achiziție de ”Servicii de promovare prin campanie outdoor a ofertei educationale 2021 ASE Bucuresti”

Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut al valorii totale”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare;

Termen limită de transmitere a ofertelor: 24.03.2021, inclusiv.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa bogdan.constantin@ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Achiziția directă se va realiza prin transmiterea unei comenzi ferme.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.